Uudiste lehekülg

Siin saad lugeda kõiki meie uudiseid
9/08/2010
 

ETKA Andras osaleb Grundtvigi programmi koostöö- projektis nr 503016-LLP-1-2009-1-IT-GRUNDTVIG-GMP NOPROS: Non-profit sector as key and transversal competencies generator. Projekti juhib TAMAT Itaaliast ning teised...

 
Loe edasi »
 
12/07/2010
 
Tunnustus "Aasta Koolitusjuht" antakse  igal aastal välja inimesele, kes on andnud olulise panuse oma organisatsiooni arendamisele läbi professionaalse, eesmärgipärase ja tulemusliku personali koolituse juhtimise.
 
”Aasta Koolitusjuht 2010” tiitel antakse üle 09. septembril toimuval ...
 
Loe edasi »
 
5/07/2010
 
ESFi programmi "Täiskasvanuhariduse populariseerimine" raames toimub Olust- vere Teenindus- ja Maamajanduskoolis 18.-19.augustil 2010  kutseõppeasutuste
täiskasvanukoolituse koostööseminar, kuhu on oodatud kõigi kutseõppeasutuste täiskasvanuhariduse osakondade esindajad.

Kohale on võimalik tulla juba 17.augusti õhtul. ETKA Andras katab majutus- ja toitlustuskulud. Sõidukulud tuleb igal...

 
Loe edasi »
 
17/06/2010
 

2010. aasta aprillis viis Turu-uuringute AS HTM-i ja  ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ tellimusel läbi erakoolitajate küsitluse, mille eesmärgiks oli koguda informatsiooni täiskasvanutele täiend- ning vaba- hariduslikke koolitusi pakkuvate eraasutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse (sh. asutuste koolituskogemuse, käibe, koolituste kestvuse, koolitusvald- kondade, kursustel osalejate arvu,...

 
Loe edasi »
 
16/06/2010
 

10.juunil toimus Pärnu Keskraamatukogus täiskasvanuhariduse eelfoorum.

Rühmatööde ja arutelu peamiseks eesmärgiks oli leida mõistetavaid väljundeid ja tunnuslauseid täiskasvanuhariduse populariseerimiseks ning arutleda täiskasvanu- hariduse olemuse üle.

Aruteludes kerkis esile õppija omavastutuse mõiste ning vajadus õppijapoolse aktiivsema ja avatuma osalemise järele koolitusprotsessis. Samuti leiti, et õppija tulek õpipaika...

 
Loe edasi »
 
7/06/2010
 

Laiendatud andragoogika sümpoosion teemal "Studium longa vita brevis est" toimub 28.juunil Tallinnas Õpetajate Majas (Raekoja plats 14) algusega kell 13.00. Saabumiskohvi pakume alates kell 12.30 ning ürituse orienteeruv lõpp on 16.00.

Sümpoosionil arutletakse teemal õpioskused. Õppeprotsessi edukus jääb kõige sagedamini kinni just nigelate õpioskuste taha. Mida me koolitajatena...

 
Loe edasi »
 
31/05/2010
 

Täna loositi välja kolm TÕNi üllatuskotti inimeste vahel, kes on meile teada andnud oma õpipaiga valikust.

Loosiõnn naeratas alljärgnevatele usinatele täiskasvanud õppijatele:

  • Ene Lauri Pärnumaalt, kes õpib ülikoolis
  • Hille Maripuu Harjumaalt, kes õpib tööl, koolituskeskuses ja Tallinna 
        Majanduskoolis
  • Ragne Rämmal-Orason Harjumaalt, kes õpib...
 
Loe edasi »
 
31/05/2010
 

Õppida on võimalik igal pool, nt koolis, raamatukogus, looduses, teel olles jne. Kus Sina õpid? Anna oma õpipaiga valikust teada SIIN ning osale järgmisel loosimisel, mis toimub 30.septembril 2010.

 
Loe edasi »
 
28/05/2010
 

Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutsekomisjon otsustas oma viimasel koos- olekul omistatada andragoogi kutse järgmistele taotlejatele:

II tase
Ursula Einmann, Inga Kalvist, Jelena Kruglova, Siim Kuusik, Tiina Puusalu, Anneli...

 
Loe edasi »
 
27/05/2010
 

Laupäevases (29.05.10) saatesarjas Tagatargemad kell 18.00 ETVs. Sakari Neuvonen otsustas 1992. aastal Oulu Ülikooli vahetada Tartu Ülikooli vastu ja hakata õppima eesti keelt. Pärast ülikooli lõpetamist 2000. aastal ei saa- nud Sakaril akadeemilisest enesehari- misest isu täis ja praegu õpib vahe- peal ka pereisa staatusesse jõudnud soomlane Tartu Kõrgemas Kunstikoo- lis ...

 
Loe edasi »
 

Pages