Mihkel Kembre, Saaremaa

 

Saaremaa mees kihutab noorena katkenud haridusteel nüüd topeltkiirusega


                                                

Oli vaja vaid juhuslikku tõuget ja võimaluste kokkulangemist, et Mihkel Kembre (37) õpitee saaks kiirenduse nullist sajani – nelja aastaga omandas mees kesk- ja kõrghariduse ning ees ootab magistrikraad.Mihkli edulugu haridusteel sai alguse esiklapse sünniga. Vallavalitsuses lapse nime registreerides küsis ametnik muu hulgas ka mõlema vanema haridustee kohta. Kui ema sai öelda, et tal on kõrgharidus, pidi Mihkel möönma, et temal on põhiharidus. Selle peale tegi ametnik suured silmad ja küsis üle: „Oi, kas tõesti, kuidas siis nii?“. Piinlik hetk. See sai Mihklile otsustavaks tõukeks, et lõpetada katkenud haridustee.
Mõni aeg hiljem algas ka Mihkli uus töökarjäär – täiskohaga tegevteenistus Tapal Scoutspataljonis. Selle kõrvalt otsustaski ta astuda ka Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi. Motivatsioon oli suur ja peatselt selgus, et reaalne on läbida korraga 11. ja 12. klass. Paralleelselt keskhariduse omandamisega läbis ta töökohal edukalt ka tankijuhi kursuse. Seda kõike distantsilt (Saaremaa – Tapa) ja beebi kõrvalt. Õppimises Mihkli jaoks enam pidureid ei olnud. Kohe pärast keskhariduse omandamist sündis otsus omandada kõrgharidus Kaitseväe Akadeemias. Tänavu sai akadeemia lõpetatud ja sügisel seisavad ees magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikooli merenduse õppekaval.
Mihkli edulugu on julgustus kõigile täiskasvanutele, kellel haridustee pooleli jäänud – 34-aastaselt on võimalik vaid mõne aastaga omandada kesk- ja kõrgharidus. Mihkli lähedased naljatavad, et nüüd on eesmärk juba doktorikraad.

Mida õppimine Teie elus muutis?
Õppimine on protsess, millele tuleb pühenduda, ning esialgu tuleb õppida õppima. See nõuab aega ja kogu elukorraldus tuleb sättida selliselt, et see oleks tulemuslik. See on justkui kapikoristus, kus vaatad üle, mis on tähtsad asjad ja mida enam vaja ei ole. Tähtis on aja planeerimine ja oluline on lähedaste toetus õpingute perioodil. Õppimine muutis minu elukorraldust. Aga võib-olla veel suurem küsimus on, mida õppimine minu elus edaspidi muudab?

Kas olete tänu õpingutele leidnud uue karjäärisuuna või hobi?
Bakalaureusekraadiga tuli kaasa ka uus amet ja kindlam tulevikusuund. Seetõttu asusin õppima magistriõppesse konkreetsemate eesmärkidega. Võib väita, et praegu ongi minu hobi enesetäiendamine ja õppimine.

Loo autor: Tanel Raig