Meistriklassid 2016

2016.aasta täiskasvanute koolitajate meistriklassid toimusid Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

07.04 "Digivõimalused koolitaja töös"

7. aprillil 2016 toimus Pärnu Hotellis (Rüütli 44, Pärnu) meistriklass kutsega koolitajatele  "Digivõimalused koolitaja töös".

Meistriklassis osalemine andis uusi mõtteid, ideid ja praktilisi näpunäiteid täiskasvanute koolitajatele, kuidas digivõimalusi oma töös kasutada ja seeläbi elanikkonna digipädevusi tõsta.

Meistriklassi viis läbi Varje Tipp, Pärnu Kutsehariduskeskuse metoodik-haridustehnoloog ja arenguosakonna juhataja. Varjel on täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse.
Loe Varje kohta lähemalt...
 

Koolitusel  teemad:

 • Erinevad digivahendid ja võimalused täiendkoolituse läbiviimiseks.
 • Elukestva õppe strateegia 2020 ja DIGICOMP digipädevused.
 • "Äratused" koolitusel läbi mängu.
 • Veebitahvel asendamatu töövahend koolitajale.
 • Digivõimalused iseseisva- ja rühmatöö läbiviimiseks ja esitamiseks.
 • Koolituse ootuste ja tagasiside kogumise võimalused ja nende presenteerimine.
 • Digivõimalused iseseisva- ja rühmatöö läbiviimiseks ja esitamiseks.

14.06 " Surve või pinge?"

14. juunil 2016 toimus Hotellis Euroopa, Paadi 5, meistriklass kutsega koolitajatele "Surve või pinge?“ ehk enda ja grupi juhtimine pingeolukorras.

Meistriklassis osalemine andis koolitajale mõtteid ja ideid survestavate olukordade leevendamiseks ning kogemusi enda enesetunde hoidmiseks pingelistes koolitussituatsioonides.

Meistriklassi viis läbi Viive Einfeldt, NLP treener, suhtlemistreener, meelerahu ning tähelepanu koolitaja. Viive on täiskasvanute koolitaja, tase 7.

Loe Viive kohta lähemalt...

 

Koolituse teemad:

 • Pingeolukordade senised kogemused.
 • Teadlik tähelepanufookuse valik.
 • Enda seisundi juhtimise kiired viisid.
 • Grupi seisundi mõjutamise lihtsad meetodid.
 • Käitumisvalikud survestavates olukordades.
 • Säilenõtkuse arendamine.

17.11 "Koolitaja tervis ja heaolu"

17.novembril 2016  toimus My City Hotellis, Tallinnas meistriklass kutsega koolitajatele "Koolitaja tervis ja heaolu".

Meistriklassis osalemine andis uusi teadmisi, mõtteid ja ideid  koolitaja ja koolitussituatsioonide kohta. Koolitusel  keskenduti koolitaja tervisele ja koolituskeskkondadele ja nende mõjule koolitaja tervisele.

Meistriklassi viis läbi Anu Harjo, kes koolitab tervise, tervise edendamise ja töökeskkonna ning  töövõime säilimise teemadel. Anul on täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse.

Loe Anu kohta lähemalt...

 

Koolituse teemad:

 • Kuidas on tervisedendus seotud koolitaja tervisega?
 • Koolitaja tervis.
 • Töövõime säilitamine koolitussituatsioonides.
 • Koolitusruumide mõju koolitaja tervistele.