Meistriklass kutsega koolitajatele

7. aprillil 2016 toimub Pärnu Hotellis (Rüütli 44, Pärnu) meistriklass kutsega koolitajatele.

Seekordse meistriklassi teema on "Digivõimalused koolitaja töös".

Meistriklassis osalemine annab uusi mõtteid, ideid ja praktilisi näpunäiteid täiskasvanute koolitajatele, kuidas digivõimalusi oma töös kasutada ja seeläbi elanikkonna digipädevusi tõsta.

Meistriklassi viib läbi Varje Tipp, Pärnu Kutsehariduskeskuse metoodik-haridustehnoloog ja arenguosakonna juhataja. Varjel on täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse.
Loe Varje kohta lähemalt...

 

NB! Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti.

PÄEVAKAVA
 

09.30 – 10.00   Registreerumine
10.00 – 11.30   Sissejuhatus koolituspäeva, ootused, erinevad digivahendid ja võimalused täiendkoolituse läbiviimiseks.
Elukestva õppe strateegia 2020 ja DIGICOMP digipädevused.
"Äratused" koolitusel läbi mängu.
11.30 – 11.45   Kohvipaus
11.45 – 13.15   Veebitahvel asendamatu töövahend koolitajale.
Digivõimalused iseseisva- ja rühmatöö läbiviimiseks ja esitamiseks.
13.15 – 14.00   Lõuna
14.00 – 15.30   Koolituse ootuste ja tagasiside kogumise võimalused ja nende presenteerimine.
Kokkuvõtted päevast.

Meistriklass on osalejatele tasuta.

Registreerumine on lõppenud.
 

Lisainfo: 
Monica Marfeldt
monica@andras.ee
621 1670, 528 5917

Meistriklass toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti"Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.