Meediaseminarid "Õpime mõnuga"

28. aprillil Pärnus ja 30. aprillil Tartus toimunud meediaseminaride eesmärgiks oli rääkida kohalike lehtede toimetajatega täiskasvanuharidusest ja selle teema kajastamisest vallalehtedes.

Pärnus rääkis kirjanik ja ajakirjanik Kati Murutar väikeste vallalehtede missioonist praeguses majanduslikult keerulises olukorras ehk "Kodukandi ajaleht kui kindel linn ja varjupaik". Murutar avaldas arvamust, et kodukandi ajalehes leiduvad lood ja soovitused peaksid olema positiivne loits, laadiv ja julgustav emotsionaalne tõuge ülesmäge. „Eesti ja kodukoha olukorda tõlgendades sidugem ta globaalsega – näidakem, et me pole kolgas, oleme maailma kodanikud ning see, mida näiteks Barack Obama toimetab Kuubal ja Venezuelas, puudutab otseselt ka meid,“ ütles Murutar.

Tartus esines lehetoimetajatele ettekandega "Ajakirjandus muutuvas ajas" ajakirjanik Katrin Streimann, kes rõhutas, et vallalehe eelis on info lähedus. Seetõttu võiks kohalikes lehtedes kajastada just oma kodukandi täiskasvanud õppijate edulugusid. Lisaks võiks kohalik leht elukestva õppe teemast rääkides kasutada konkreetse kohaga seotud prominendi õppimise lugu.

Seminaridel osalejatele jagasid oma õpikogemusi täiskasvanuna eelmise aasta Pärnumaa aasta õppija Anu Nurmesalu ja 2007. aasta Tartumaa aasta õppija Üllar Kütt. 

Meediaseminarid toimusid programmi "Täiskasvanuhariduse populariseerimine" raames.