Märka ja tunnusta! 1.mail algab täiskasvanuhariduse tunnustuskonkurss!

Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid!

Kutsume üles 1. maist kuni 8. juunini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.
Kandidaate saab esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.
Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel.

Aasta õppijat, koolitajat, õpitegu ja õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 8. novembril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 30. oktoobrist - 8. novembrini 27 korda ja algab üle-eestilise Õpitunniga ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine. 

Kandidaate saab esitada kuni 8. juunini ETKA Andrase kodulehel www.andras.ee/tunnustamine või maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile.

Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti VÕTI tegevuse "Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine" raames.

 

Lähem info:
Monica Marfeldt
monica@andras.ee