Marjana Luist, Saaremaa

 

Kogemused ei jää „riiulisse“


                                               

Saaremaa aasta õppija Marjana Luist (40) otsustas tagasi koolipinki minna pärast 15 aastat kestnud pausi akadeemilisest haridusest. Sellele vaatamata lõpetas ta Tartu Ülikooli Pärnu kolledži teenuste disaini ja juhtimise õppekava cum laude. Sellest on ta vaid indu juurde saanud. Viimase kahe aasta jooksul on ta osalenud Saaremaa Arenduskeskuse korraldatud Google My Business koolitusel, Global Leadrship Summit juhtimiskoolitusel ja meediakoolitusel ning plaanib jätkata õpinguid doktoriõppes.Lisaks panustab Marjana vabatahtliku tööga Kuressaare Toidupanka ja Eesti Metodisti Kiriku Reeküla kogudusse, olles mõlema organisatsiooni juhtkonna liige. Pärast magistriõpinguid rakendas ta oma teadmisi ellu ja viis oma lõputöö teemal Eesti Metodisti Kirikus ning Naiskodukaitse Saare- ja Läänemaa ringkondade koolituspäeval läbi koolitusi. Alates 2020. aastast loeb ta Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris ainet „Elukestev õpe koguduse kontekstis“.Nähes võimalusi uute teadmistega, kogemuste ja nähtuga midagi peale hakata, ei ole mingi ime, et ümberkaudsed inimesed peavad Marjanat teotahteliseks visaks oma püüdlustes. Inimeseks, kellega suhtlemine on inspireeriv. Kelle positiivne ellusuhtumine ja elurõõm on nakkavad ja kelle eneseditsipliin on imetlusväärne.

Miks te õpite?
Avastasin õpingute jooksul, et naudin õppimist väga. Mulle meeldis loenguid kuulata, aruteludes osaleda, kodutöid teha, lõputööd kirjutada. Mulle meeldis protsess. Eks muidugi oli kohati ka raske, aga valdavalt olin põnevil ja nautisin õpingute protsessi. Magistriõpinguid lõpetades tundsin, et õpingute aeg jäi liiga lühikeseks, seepärast plaanin õpingutega mingil hetkel jätkata.Lisaks sellele, et õppimine on minu jaoks nauditav protsess, avardab see silmaringi ning hoiab mõtlemise värskena. Uusi teadmisi omandades õpin paremini tundma nii iseennast kui ka ühiskonnas toimuvat. See on vajalik, et tulla paremini toime nii oma tööülesannete kui ka ühiskonna liikmeks olemisega.

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Õpingute tulemuseks on kindlasti maailmapildi avardumine, mistõttu mõistan nüüd teatud asju paremini ja seetõttu saan teha targemaid otsuseid. Iga õpinguprotsess toob kaasa ka uusi inimesi – uued kontaktid, uued tuttavad, uued sõbrad. Eriala, mida ma magistriõppes omandasin, andis mulle palju praktilisi teadmisi ja oskusi, mida saan rakendada oma palgatöös ja vabatahtlikus tegevuses. Magistrikraadi omandamine andis mulle kaasa kutse õpetada elukestva õppimise ainet bakalaureusetudengitele.