Margo Oks, Tallinn

 

Teisel katsel edukam. Täiskasvanuna õppimine viis medalini 


                                         

Margo Oks (33) asus Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis keskharidust omandama samal aastal, kui tema poeg astus Pirita Majandusgümnaasiumis 1. klassi. Ka Margo oli alustanud omal ajal samas koolis, kuid gümnaasiumihariduse omandamiseni jõudis ta alles nüüd.
„Tahan näidata enda pojale eeskuju hariduse omandamisel,“ põhjendab Margo täiskasvanuna õppima asumist. Tema teismeea koolitee Pirita Majandusgümnaasiumis ei kujunenud eriti edukaks – kehvade hinnete tõttu ta seal gümnaasiumi ei pääsenud. Haridustee jätkus toona Tallinna Liivalaia Gümnaasiumis, kuid õpetajatega tekkinud vastuolud ja vahepeal leitud töökoht panid eelistama rahalist iseseisvust haridusele.
Margo edulooks kujunesid kümmekond aastat hiljem jätkunud õpingud täiskasvanute gümnaasiumis. Ta valis õppevormiks e-õppe, et ühendada õpingud igapäevase töölkäimisega. Koolimaja tuli külastada vaid kord nädalas, mis aga tähendas, et igas tunnis toimus kontrolltöö või arvestus. Margo ütleb, et õppima minnes ei olnud tal enda õppimisvõimesse eriti usku. Keeruline ja harjumist vajav oli suurel hulgal teadmiste omandamine. Tuli õppida uuesti õppima. Aja möödudes hakkas ta endale seadma eesmärki, et keskmine hinne peab ületama nelja. „Ma pingutasin palju, et igas aines iga töö eest vähemalt neli kätte saada, sest kolm oli minu jaoks läbikukkumine,“ sõnab Margo. Tänavu suvel lõpetas ta gümnaasiumi hõbemedaliga.
Klassijuhataja Sigrid Abilise sõnul paistis Margo silma sihikindluse ja kohusetundliku töössesuhtumisega. Tema õppeedukus paranes iga aastaga, sest õpioskused arenesid. „Ta on kolme gümnaasiumiaasta jooksul teinud märkimisväärse arengu, muutudes esialgu silmapaistmatust ja tagasihoidlikust noormehest enesekindlaks ja motiveeritud õppijaks,“ kirjeldab klassijuhataja. „Margo haridustee näitab, kuidas selge visiooni, tahtejõu ning sihikindlusega saab anda oma elule uue suuna. Tema lugu võiks innustada teisigi, kes teismeeas koolitee pooleli jätnud ja hiljem oma võimetes kahtlevad. Kunagi pole hilja katkenud haridusteed jätkata,“ innustab Margo klassijuhataja ka teisi täiskasvanuid õppima.

 Mida õppimine teie elus muutis?
Hakkasin mõtlema ja kaaluma erinevate võimaluste üle, mida kooli lõpetamine mulle annab – tekkisid valikud. 

Kas olete tänu õpingutele leidnud uue karjäärisuuna või hobi?
Veel ei ole. Soovin edasi õppida ja siis mõelda uue suuna peale. Küll aga sain tänu õppimisele praeguse tööandja juures uue ja vastutusrikkama ametikoha.

Loo autor: Tanel Raig