Margit Teller, Viljandimaa

 

Margit Teller külvab helgust enda ümber


                                          

Viljandimaa aasta õppija Margit Telleril (67) on erakordselt lahke hing. Oma headuse ja tarkusega oskab ta märgata hingevalus abivajajaid ja tahab neid aidata. Pideva enesetäiendamise ja koolitustel omandanud oskuste abil suudab ta pakkuda hoolt ja abi neile, kes seda vajavad. Margit panustav heategevusse ja tegutseb vabatahtlikuna, täites endale märkamatult kogukonnas seni puudunud suuna – võimaluse saada hingeabi. Seda vajaks tegelikult ju kogu maailm rohkem, kas pole?Viimase kahe aastal jooksul on Margit osalenud mitmetel koolitustel. Näiteks EELK Misjonikeskuse erinevatel koolitustel, sh „Piiblikursusel täiskasvanutele“, koolitusel „Kasvuaeg“, „Väikerühmad koguduses“, „Luuka 10 elustiil“, „Credo koolitus“. Ta on läbinud hingehoidja baaskoolituse EELK Usuteaduste instituudis ning täiendanud end ka iseseisvalt. Margit on aktiivne juhatuse liige MTÜ Karksi-Nuia Pensionäride Ühenduses ja Karksi Peetri kiriku koguduses. Oma inimlikkuse, positiivse ellusuhtumise, õiglustunde ja omandatud teadmistega on ta nende organisatsioonide asendamatu liige. Ta külastab regulaarselt valla hooldekodu elanikke, et neile hingehoidu pakkuda. Lisaks viib läbi võimlemistunde 20-liikmelisele eakate naiste rühmale, et nad üheskoos püsiksid terved nii vaimselt kui füüsiliselt, ammutaksid juurde elujõudu ning säilitaksid oma aktiivse eluhoiaku ja tegutsemisrõõmu.

Miks Te õpite?
Mulle on kogu elu meeldinud õppida. Eesti Vabariigi taaskehtestamise järel avanesid piirid. Õpetajakoolitust, kus töötasin, aga ka kogu haridust tervikuna haarasid uuendused. Uksest ja aknast tuli koolitajaid. Haarasin koolitusvõimalustest aktiivselt kinni ning seal osaledes mõtlesime oma senise töö tugevatele ja nõrkadele külgedele, oma võimalustele ning potentsiaalile. Olin innukas saadud uusi saadud teadmisi kasutusele võtma.Kui palgatöö aeg otsa sai, andis elu mulle täiesti uue suuna: elupaiga, uute kaasteeliste ja uute tegevustega. Jätkasin harjumuspärast õppimist ja kasutasin võimalusi, mis nüüd avanesid. Olen kindel, et meile antud annete ja omandatud oskustega tuleb kogu elu vastutustundlikult ringi käia ning neid enda, ja kui võimalik, ka kaasinimeste heaks kasutada.

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Aktiivses tööajas enda täiendamine andis alati uut energiat, uusi võimalusi, kohtumisi uute inimeste ning nende kogemustega ka laiemaid vaatenurki olukordade ja sündmuste nägemiseks. Samu muutusi näen ka eakana õppides. Lisanduvad käesolevat eluetappi puudutavad küljed, enda tundmaõppimine selles eas. Mulle tundub, et enesetäiendamist jätkates säilib kergemini võime oma piire tunnetada, tunnustada oma võimeid ja oskusi, füüsilist suutlikkust, näha oma arenguülesandeid. Pensionieas on minu ümber võrreldes tööeaga palju enam eakaid inimesi, üksildus on valdavam. Õppimise käigus teravdub aga ka võime märgata kaaslasi ja nende vajadusi mõista, olla vajadusel üksteise kõrval. Osalemine annab rõõmu.