Margit Soone, Hiiumaa

 

Soov areneda on meie sees sama ürgne kui loodus me ümber


                                   

Hiiumaa aasta õppijat Margit Soonet (59) on iseloomustatud kui ehedat näidet elukestvast õppijast. Tema kohta on öeldud, et talle ei meeldi kui tema isikut esile tõstetakse –     tähelepanu poole püüdlemise asemel on ta usaldanud end looduse rüppe ja sellest on kannustatud ka tema lõputuna näiv teadmistejanu. Niisiis ongi Margit on õppinud Luual     metsatehnikuks, lõpetanud Suuremõisa Tehnikumis looduskeskkonna korralduse eriala, omistanud loodusgiidi eriala Haapsalu Kutsehariduskeskuses ning saanud loodusgiidi     erialal ka 5. taseme kutsetunnistuse Kutsekojas. Edaspidi plaanib ta väikeettevõtjana loodusgiidi teenust pakkuda, mistõttu on ta registreerunud Hiiumaa Ametikooli tänavu        sügisel algavale täienduskoolitusele „Alustava ettevõtja baaskurus“. Tegelikult on ta juba viimased 8 aastat korraldanud Hiiumaal koostöös Palade Loodushariduskeskusega ja   Muku matkaklubiga sügisesi seenenäitusi ja seenematku. Aja jooksul on temast saanud Hiiumaal tunnustatud „seenetark“ ja kogukonnas on harjutud tema käest         seeneteadmisi   saama. Ulatuslikele loodusteadmistele lisaks oskab Margit kuute võõrkeelt lisaks emakeelele ja täiendab end keeleõppe alal järjepidevalt.

Miks te õpite?
Minu jaoks on õppimine vaimse heaolu üks alustalasid. Need on põnevad uued algused iseenda jaoks. Õppimine tähendab huvi enesetäiendamise ja teadmiste vastu. Minu jaoks oluline inimese areng igal eluperioodil, ka viimases veerandis. Kui leidub paindlikke minu elukorralduse ja huvidega sobivaid kursusi, siis kavatsen ikka ja jälle osaleda.

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Enesetäiendamine on andnud mulle kindlust astuda Eesti looduse tutvustamisel inimeste ette kvalifitseeritud loodusgiidina. Julgust väljendada ennast võõrkeeltes. Tekkinud on ka äriidee ja unistan oma ettevõtte loomisest. Selle peaks ära proovima 2021. aastal, sest muidu ei saa kunagi teada, kas see päriselt ka töötaks.