Maarja Võrk, Raplamaa

 

Õpitu läheb praktikas kasutusse


                                

Raplamaa aasta õppija Maarja Võrk (49) on praktilise meelega inimene – õpib selleks, et teadmisi rakendada. 2017. aastal istuski Maarja pärast paarikümmet aastat taas koolipinki, kuna tundis, et vajab uues valdkonnas tegutsemiseks teadmisi.2005. aastal hakkas Maarja abikaasa tegelema sõltuvusprobleemidega inimestega. Abikaasa abistamiseks otsustas Maarja minna õppima rehabilitatsioonikorraldust Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžisse. „See oli väga suur samm tavaelust akadeemilisse maailma,“ ütleb Maarja. Eelmisest ametlikust õppeperioodist oli möödunud 26 aastat. Ta ei salgagi, et esialgu oli päris raske – teadmiste omandamise kõrval tuli taastada ka õppimisoskus. Pärast kooli lõpetamist viis ta ellu mõtte uue rehabilitatsioonimudeli Eestisse toomisest. Tuginedes diplomitööle rajas ta abikaasaga uudse katseprojekti sõltuvusprobleemidega inimestele.Peale lõpetamist tundis Maarja taas vajadust teadmiste järele. Seekord seoses rehabilitatsiooniprogrammi lõpetajatega, kellel on keeruline tagasi kogukonda sulanduda. Teda kõnetas Tartu Ülikooli kogukondade arendamise õppekava magistrantuur. Sealtki on juba esimesel aastal õpitu õnnestunud praktikas teostada.

Miks te õpite?
Olin jõudnud oma elus etappi, kus tundsin, et eelnev töö ei pakkunud enam rahuldust (olin kümmekond aastat tegelenud mikroettevõtlusega). Olen elus mitmeid asju iseseisvalt ära õppinud – kohvikupidamise, toitlustamise, koguduse juhtimise, poepidamise, õmblemise, tootmise, teeninduse jm. Nüüd tekkis tahtmine midagi päriselt spetsialisti tasemel selgeks õppida. Selleks tekkis ka praktiline tarvidus: vajasin teadmisi sotsiaalvaldkonnas toimetamiseks, et oma abikaasat töös aidata. Lühidalt – tundsin tungivat vajadust teadmiste järele, et olla töös efektiivne.

Milliseid muutusi on õppimine teie ellu toonud?
Elu muutus sisutihedamaks. Tuli paremini hakata aega planeerima, samuti selgemaid valikuid ja otsuseid tegema. Mugavustsoonist tuli väljuda. Samas toovad teadmised juurde ka oskusi, mis omakorda kergendavad olukorda. Hea on teha midagi, milles oled kindel ja näed ka tulemusi.