Märka õppijat ning pane tema lugu teele

 

Agne Narusk

Igal aastal antakse täiskasvanud õppija nädala raames välja aasta õppija tiitel.

„Väga hea raamat inimestest, kes ei löö käega ega anna alla,” näitab Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni (ETKA) Andras programmijuht Sirje Plaks oranži trükist eelmisest aastast, mis kannab pretensioonikat pealkirja „Ülesmäge”. Raamatusse on koondatud täiskasvanud õppijate edulood. Õigemini küll vaid murdosa neist, sest vapraid jonnakaid eestimaalasi, kes õpivad, otsivad, katsetavad, arendavad, näevad vaeva ja parandavad, on oi kui palju rohkem veel. Peab vaid oskama märgata.

Juba üksteist aastat on täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames välja antud aasta õppija tiitlit, eelnevalt valivad oma aasta tegijad ka kõik maakonnad. Ikka selleks, et väärtustada elukestvat õpet, õppimist täiskasvanueas. „Püüame viia inimesteni sõnumit, et igasugune õppimine on elu normaalne osa,” selgitab Sirje Plaks. „Mis veel annaks nii palju tuge, kui lugu gümnaasiumi ajal emaks saanud neiust, kes siiski suudab pärast lapse sündi kooli lõpetada ning ka edasi õppima minna. Või kaua tööta olnud keskealisest mehest, kes võtab end kokku ja läheb õpib päris uue ameti.”

IGAÜKS VÕIB PANUSTADA
Eelmisel aastal esitati kõikjalt maakondadest tunnustamiseks kokku 164 kandidaati neljas kategoorias (vt „Kandidaatide esitamine”). Algusaastatel neid nii palju ei tulnud, nüüdseks on ettevõtmine kogunud tasapisi populaarsust. Kandidaate võib esitada igaüks. Kui oled salamisi imetlenud naabritädi söakust õppida klaasimaali või kolleegi visadust töö kõrvalt magistrikraadi suunas liikuda, pane tema andmed teele. Pole vahet, kas kanidaadi esitab organisatsioon või üksikisik. Et asi untsu ei läheks ning ülesseatul oleks lootust tiitliga pärjatud saada, on aadressil www.andras.ee väljas ka tunnustamise reglement – see tuleks enne läbi lugeda. Väärikate kandidaatide olemasolul annab ETKA Andrase juhatus lisaks aasta õppija tiitlile välja ka eriauhindu.

TEGEMIST POLE VÕISTLUSEGA
„See on suur asi – tahe kedagi kiita,” ütleb Sirje Plaks. „Me ei koosta pingerida ega mõõda õpitulemusi. Tunnustame seda, kuidas inimene on julgenud oma elu muuta ning õppimise kaudu selle kvaliteeti parandanud. Mul on siiani meeles mullune Jõgevamaa aasta õppija. See on noor naine, kel jäi omal ajal keskkool pooleli, sest sündis tita. Nüüd on tal kolm vahvat last ning ta on neid kasvatades õppimisest 15 aastat eemal olnud. Ja siis, 32-aastasena läheb tagasi kooli ja lõpetab selle. See innustab paljusid: kui tema sai hakkama, miks siis mina ei või proovida? Inimestel on olnud elus väga erinevaid väljakutseid, nende kuulamine või neist lugemine toetab neid, kes endas veel kahtlevad. Kõik see rikastab ühiskonda, kus me elame.”

Kandidaatide esitamine
•• Alates 1999. aastast on TÕN-i raames välja antud aasta õppija, aasta koolitaja ja aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitlit. 2003. aastal lisandus aasta koolitussõbralikuma omavalitsuse tiitel.

Lisaks nimetatud kategooriatele võib iga organisatsioon või piirkond vastavalt oma võimalustele tunnustada ka teisi kategooriaid, näiteks seeniorõppija, õppiv perekond, õppegrupp jt.

•• Kandidaadid tuleb esitada hiljemalt 15. juuniks 2009 kirjalikult ETKA Andrase aadressil: Valge tänav 10, 11413 Tallinn. Abistava taotlusvormi leiad SIIT

Reglemendist
•• Tunnustamise eemärk on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris. Silmapaistvaid tegijaid valitakse kõigis kategooriates kahel tasandil: maakondlikul ja üleriigilisel. 
•• Iga maakonna täiskasvanud õppija nädala tugigrupp esitab vabariiklikuks tunnustamiseks kõikidest kategooriatest ühe kandidaadi, kelle hulgast ETKA Andras juhatus valib omakorda ühe välja. 
•• Kandidaati esitades on soovitav lähtuda sellest, et aasta õppija on inimene,
- kelle elus on õppimine kaasa toonud mõne kvalitatiivse muutuse töös, perekonnaelus, ühiskondlikus tegevuses, tervisekäitumises jne (näiteks töötusest vabanemine, uue eriala omandamine, oma firma loomine, peresuhete tervenemine, uue elujõu ammutamine jm);
- kes on  kahe eelneva aasta jooksul olnud pidevalt õppimisega seotud – õpib kursustel, täiskasvanute gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, avatud ülikoolis, vabahariduslikus koolituskeskuses vm;
- kes on leidnud tänu õpingutele uue väljakutse teisel tegevusalal;
- kes on suutnud õppima kaasata oma sõpru, kolleege, pereliikmeid jt ning osaleb piirkonna/organisatsiooni õpikeskkonna arendamises;
- kes on julgenud ja tahtnud täiskasvanuna oma elus teha muudatusi ja ellu viia oma kunagisi unistusi õpingute valdkonnas;
- kes on eakana säilitanud õpihimu, osaleb aktiivselt kursustel, huviringides jm.

Reglementi saad lugeda SIIT 

2008 aasta tunnustatute edulugusid saad lugeda SIIT