Lõppes koolitajate arenguprogramm „Upskill“

ETKA Andrasel on pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitajate kutse andjana. Lisaks kutse andmisele pakutakse koolitajatele mitmesuguseid tegevusi nende professionaalse arengu toetamiseks.
Kui eelmisel aastal tegi Briti Nõukogu ettepaneku pakkuda nendega koostöös tegevusi venekeelsete koolitajate oskuste ajakohastamiseks, siis tundus see mõte igati kohane olevat.
Koolitajate arenguprogrammi „Upskill“ eesmärk oli uuendada ja nüüdisajastada koolitajate oskusi ja teadmisi. Arenguprogramm koosnes kolmest moodulist: „Mina, koolitaja“, „Koolitaja ja ühiskond“ ning „Koolitaja ja maailm“. Nende teemade raames käsitleti mitmesuguseid teemasid alates tehisintellektist ja roheoskustest ning lõpetades globaalse maailmaharidusega. Arenguprogrammis osalemiseks kuulutas Andras välja konkursi, sest programmis sai osaleda 15 koolitajat. Huvi oli väga suur ja kandidaate oli üle 60. Osalejate valik tehti motivatsioonikirjade alusel. Kuna huvi oli nii suur, siis algselt plaanitud 15 osaleja asemel võeti programmi 18 koolitajat.
Arenguprogramm kestis kahepäevaste õppesessioonidena augustist kuni detsembrini. Lisaks valdkonna ekspertide kaasamisele pakuti võimalusi avardada silmaringi õppekäikudega erinevatesse organisatsioonidesse ja tutvuda nende tegevustega täiskasvanuhariduses. Õppekäigud toimusid näiteks Mektorysse, Vene teatrisse, KUMU-sse, Mondosse ja ERR-i.
Lisaks programmist saadud oskustele ja teadmistele võib ühe olulise kasutegurina lisada koolitajate omavahelise võrgustumise ja koostöö, mis tegevuste käigus aset leidsid. Kuna osalejad olid väga erineva kogemuse ja taustaga, siis andis see võimaluse õppida erinevate koolitajate praktikatest.
Programmis osalenud koolitajate tagasiside oli väga positiivne ja avaldati lootust, et ka edaspidi korraldatakse selliseid programme.

„Briti Nõukogu Eestis on oma programmi „People to People“ raames kaheksa aasta jooksul toetanud erinevaid täiskasvanuhariduse projekte, sest just meie täiskasvanute koolitajad jõuavad tihti sihtgruppideni, kes ehk on formaalhariduse juures unarusse jäänud, ei osale aktiivselt elukestvas õppes või kes lihtsalt vajavad enesearenguks ja jätkusuutlikuks professionaalseks edasiliikumiseks lisatuge. Koostöös Andrasega võtsime seekord sihiks vene keelt kõnelevate täiskasvanutega töötavad koolitajad ja hariduseksperdid, et nende teadmisi ja oskusi värskendada. Näiteks olid teemaks meediapädevused ja roheoskused, mis on kõigis Briti Nõukogu tegemistes fookuses. Samuti on eesmärk koolitajaid jätkuvalt võimestada nende kiiduväärt tööl. Hindame väga Andrase professionaalsust, valdkonna igakülgset tundmist ning loodud programmi, millest osavõtmise kiusatus oli endalgi suur," sõnas projekti „Upskill“ kohta Briti Nõukogu direktor Ursula Roosmaa.

See projekt viidi ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.
Lisainfo Briti Nõukogu töö kohta Eestis: www.britishcouncil.ee