Lauri Lugu, Järvamaa

 

Südamega tehtud valikud viivad õigele teele


                                                               

Lauri Lugu (32) on üks paljudest, kelle haridustee jäi pooleli kui oli pärast keskkooli lõpetamist suundunud edasi õppima. Tema lugu on aga inspireeriv ja õpetlik – vahel viib just südamega tehtud töö ja armastus valdkonna vastu meid õigetesse kohtadesse. Teinekord ammutame hoopis sealt inspiratsiooni jätkata õpingutega, et siis endast kogukonnale veel enam tagasi anda. Ühes eluetapis tekkinud takistused ei pea edasi kanduma järgmisesse. Aktiivse inimese ja hea juhuse tahtel asus Lauri tööle Paide Muusikakooli, kust leidis koolijuhi ja õpetaja ameti kõrvalt aega ja jõudu astuda TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse ning omandas seal bakalaureusekraadi koolimuusika erialal. Praegu on tal käsil magistriõpingud Tartu Ülikoolis kunstide- ja tehnoloogia õpetaja erialal. Selle kõrvalt tegeleb Lauri muusika kirjutamisega ning täiendab end haridusasutuse juhtimise ja õpetamise osas. Tema optimistlik hoiak, õpihimu ja õppimisest saadud kindlustunne on kujundanud temast kogukonnas hinnatud ning armastatud koolijuhi ja muusiku. Ka Paide Muusikakool on tema käe all uue imago ja värske hingamise saanud.

Miks Te õpite?
Tundsin, et tahan õpetaja ja inimesena kasvada ning areneda. Lisaks, ühel endast lugu pidaval inimesel võiks ju magistrikraad olla.

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Kindlasti avaramat vaadet nii elule kui ka õpetamisele. Hulganisti uusi teadmisi ja varasemate kogemuste ning teadmiste paremat lahtimõtestamist ning eks ka paremaid võimalusi ja uusi uksi tööturul.