Laupäevases, 6.märtsi Tagatargemad saates kell 18.00 ETVs tuleb juttu

Parim õppimisvõimalus on õpe- tamine, leiab Läänemaa 2008. aasta koolitaja Marju Heldema. Lisaks õpetaja ametile Haapsalu Kutse- hariduskeskuses on ta kaasa löömas ka käsitöö väärtustamisel.

Toiduportaal Nami-nami on tuttav paljudele kokandushuvilustele. Por- taali ja rahvusvahelist toidublogi peab sotsioloogiadoktor Pille Petersoo, olles selle läbi ka eesti toidu saadikuks.Ave lõpetab oma vabatahtliku töö Tartus loomade varjupaigas ja võtab kokku, mida ta õppinud on.

Kordussaade esmaspäeval kell 0.40 ja kolmapäeval kell 16.00 ETVs.
Loe ka Tagatargemad ajaveebi http://tagatargemad.blogspot.com/