Laste kõrvalt taas õppima!

Sain aru, et laste pärast ei ole elu läbi, tõdes üks „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskavas” osalenud Viljandi ema 31. oktoobril Tallinnas toimunud projekti lõpuseminaril.

Katkenud haridusteega lapsevanemad ei kipu pärast laste sündi õpinguid jätkama. Eestis on ligi 80 000 täiskasvanut, kellel on jäänud mingil eluetapil keskharidus omandamata. Vanuses 25-34 aastat on neid umbes 18 500, vanuses 35-44 umbes 19 500. See tähendab, et alla 45aastaseid keskhariduseta täiskasvanuid on Eestis umbes 40 000, hetkel on neist keskharidust omandamas umbes 6000. Haridus- ja Teadusministeeriumi projektijuht Kairi Solmann tõi lõpuseminaril välja statistikast selge tendentsi: mida kõrgem on inimese haridus, seda aktiivsemalt tegeleb ta enesetäiendamisega. Kõrgharidusega täiskasvanutest on iga viies end aktiivselt haridusalaselt täiendanud. Nende hulgas, kelle haridus katkes enne keskkooli, oli aktiivsus 5% ehk iga 20. inimene.

Solmanni sõnul mõjutab haridustase otseselt inimese hakkamasaamist – ilma keskhariduseta on suured riskid tööturul püsimise ja sissetuleku osas. Võimalusi haridustee jätkamiseks on aga Eestis piisavalt: täiskasvanute gümnaasiumeid on 15, kutseharidusasutusi üle 30. Pigem on probleem, et väikeste laste vanematel on haridustee jätkamisel kõhkluseid ja hirme. Käesoleva aasta kevadel töötasid AGENDA projekti toetusgrupid üheksas maakonnas aitamaks väikelaste vanematel õppesse tagasi pöörduda. Korraldati külastusi erinevatesse õppeasutustesse ja kohtumisi erinevate spetsialistidega, samuti sotsialiseerumisüritusi. Eestvedajad tõdesid lõpuseminaril, et kooli tagasi minemiseks on kõige suuremaks abiks korraldusliku info kätte toomine ja väike julgustav tõuge.

PIAAC ja OECD uuringute põhjal on tehtud kindlaks, et vanemate haridustaseme ja laste koolis edasijõudmise vahel on selge seos. Näiteks selgus uuringutest, et kõrgharidusega ema ja isa lisavad laste haridusele ühe aasta. Laste toimetulekut hilisemas elus mõjutab kodune kultuuriline kapital, mis on väga tihedalt seotud vanemate haridustasemega: kui palju lapsele loetakse, kui palju käiakse temaga teatris ja muuseumis.

Infot õppimisvõimaluste kohta leiab: www.andras.ee/et/oppimisvoimalused-taiskasvanuna

Tekst: Eveli Makko ajakiri „Pere ja Kodu”