Lahemaa giidide koolitus, Harjumaa

 

Ilus kingitus Lahemaa rahvuspargi juubeliks


                                                                 

Tänavu 50. aastapäeva tähistav Lahemaa rahvuspark sai kena kingituse: 27 koolitatud ja atesteeritud Lahemaa giidi. Rahvuspark läheb paljudele korda, sest 2021. aasta kevadel Lahemaa Turismiühingu eestvedamisel toimunud Lahemaa giidide koolitusele tuli oodatust palju enam osalejaid. Kuna olude sunnil tuli teooriat õpetada veebi teel, oli võimalik veebiseminaridele võtta vabakuulajaid. Nii juhtuski, et teooriakoolitusel oli ligi 100 osalejat. Järgnenud praktilisel koolitusel ja atesteerimisel osales 27 Lahemaa giidi ja turismiasjalist, kes läbisid kuus koolitusmoodulit, praktika ja eksamid. Koolituste korraldamise eestvedaja Kaisa Linno Lahemaa Turismiühingust kinnitab, et atesteeritud giididel on nüüd kergem tööd leida. „Nähtavus on kindlasti suurenenud – giidide andmed on väljas turismiga seotud veebilehtedel ja neist on kirjutanud kohalikud ajalehed. Minugi kaudu on tehtud mitmeid päringuid giidide leidmiseks,“ räägib Linno.

Mis oli Lahemaa giidide koolituse algatamise ajend?
Kaisa Linno: Lahemaal, mis jääb kahte maakonda – nii Harjumaale kui ka Lääne-Virumaale – toimetab küll palju giide, aga  neid pole juba aastaid sihipäraselt koolitatud ega atesteeritud. 2021. aasta märtsist maini korraldati Lahemaa rahvuspargi 50. sünnipäeva auks kohalike giidide koolitus ja atesteerimine. Koolitusel räägiti Lahemaa rahvuspargi väärtustest ja piirangutest, samuti giiditöö nüanssidest. Osalejate tagasiside oli väga positiivne.

Millised on ettevõtmise tulemused ja kasu kogukonnale laiemalt?
Kaisa Linno: Kui Lahemaal on olemas kohalike teadmistega giide, keda ka reklaamitakse, siis peaks neil tööd jätkuma. Ühtlasi tekkis koolituse läbinutest giidide kogukond, kes saavad üksteist toetada. Keskkonnaamet ja Lahemaa Turismiühing on kokku leppinud, et senikaua kui on huvilisi, korraldatakse giidide koolitust ja atesteerimist tulevikus igal aastal. Sarnase mudeli järgi hakatakse giide koolitama ka teistes Eesti rahvusparkides ja Lahemaal kavatsetakse koolitusel käinud giididele edaspidi täiendkoolitusi korraldada. Lahemaa giidide koolitus on hea näide, kuidas kogukonna algatusest saab suur ja väärt tegu, kui kohalikud omavalitsused ja riigiametid appi tulevad. Tegime koostööd näiteks keskkonnaameti, RMK, Eesti Maaülikooli, Eesti Loodusturismi Ühingu ja paljude teistega