Kutseõppe korraldamine HEV-õppijatele koostöös erihoolekandeteenuseid pakkuva MTÜ-ga, Valgamaa

 

Elumuutev kutseõpe HEV-õppijatele


                                   

Valgamaal avanes üle veerandsajale haridusliku erivajadusega inimesele võimalus õppida kutseõppes kas puidutöötleja või kinnisvarahooldaja eriala. Õpingud edukalt lõpetanud HEV-õppijad said lisaks omandatud praktilistele oskustele ka eduelamuse õnnestumisest ja julguse end tööturul pakkuma minna.Õppeaastatel 2021/22. ja 2022/23. korraldasid Valgamaa Kutseõppekeskus, Eesti Töötukassa ja MTÜ Valga Abikeskus erihoolekandeteenuse klientidele kutseõpet kahel õppekaval: puidutöötleja, tase 2 ja kinnisvarahooldaja, tase 3. Õpinguid alustas 29 Valga vallas elavat eri vanuses haridusliku erivajadusega inimest (HEV-õppurit), kellest õpingud lõpetas edukalt 25. Tegemist oli esimese sellelaadse kutseõppe korraldamise projektiga Valga maakonnas.
MTÜ Valga Abikeskus juhataja Teresa Sale sõnab oma pikaajalise kogemuse põhjal, et erivajadustega inimeste koolitamisel on kõige keerulisem hoida nende järjepidevust ja motivatsiooni, et alustatud õpingud lõpule viia. „Hea meel on selle üle, et enamik osales õppetöös ja praktikal väga aktiivselt ja kohusetundlikult. Eeltöös oli väga oluline osa kogu õppeprotsessi tutvustamisel ja õpiväljundite selgitamisel. Õppekavad valisime lähtuvalt õppurite huvist ja meie endi võimekusest neile parimat õpi- ja praktikabaasi pakkuda.“

Mis Teile HEV-õppijatele kutseõppe korraldamisel kõige rohkem rõõmu tegi?
Teresa Sale: HEV-õppijatele kutseõppe korraldamine on äärmiselt vajalik. Nägime õpperühmadega tegeledes õppijate sügavat huvi õppetöös osaleda, soovi uusi teadmisi omandada, siirast rõõmu uutest oskustest ja nende töösse rakendamisest. Kursuse lõpetamine oli nende elu tippsündmus ning andis enesekindlust eluga edasi minna ja ennast tööturul pakkuda. Kutseõppekeskuses korraldatud lõpupidu oli suursugune, kõik, kes kohale tulid, said seda nautida täiel rinnal.

Milline on HEV-õppijatele korraldatud kutseõppe mõju ja kasu kogukonnale?
Teresa Sale: Kutseõpe annab HEV-õpilastele võimaluse omandada praktilisi oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil saavutada suuremat sotsiaalset kaasatust ja iseseisvust. Kutseoskused annavad neile võimaluse osaleda tööturul ja elada iseseisvat elu, mis aitab neil integreeruda ühiskonda ning saavutada enesekindlust ja sotsiaalset heaolu. Nad saavad panustada kogukonna majanduslikku arengusse, luua uusi töökohti ning tuua sisse uuenduslikke ideid ja oskusi. Lisaks suurendab HEV-õpilaste sotsiaalne kaasatus kogukonna mitmekesisust ja mõistmist, kuidas toetada ja kaasata erivajadustega õppijaid, luues seeläbi sallivamat ja toetavamat keskkonda.

Loo autor: Heli Lehtsaar-Karma