Kunstinädal Maarja külas, Põlvamaa

 

Oska näha ilu ja õppida midagi uut!


                                              

„Me kõik oleme kunstnikud, kui vaid julgeme ja meid oskuslikult juhendatakse,“ tõdeb SA Maarja Küla juhatuse liige Ly Mikheim pärast tänavu aprillis Maarja külas toimunud kunstinädala kokkuvõtteks.
Koostöös Kondase Keskusega korraldati Maarja külas kolmel päeval kunsti õpitoad, kus 12 erivajadusega inimest juhendasid lisaks Maarja küla oma juhendajatele ka Tallinnas ja Harjumaal kunstiõpetajatena töötavad Annika Tonts ja Margot Kask. Ly Mikheim tõdeb, et ühelt poolt oli õpinädal suunatud erivajadustega inimestele, kes said õppida mitmesuguseid tehnikaid ja osaleda põnevates tegevustes, aga teisalt oli see õppimise koht ka juhendajatele. „Kasu kasvas kõigile. Sealhulgas väljastpoolt tulnud juhendajatele, kes Põlvamaa loodust, Maarja küla võimalusi ja osalejate huvi väga kiitsid ning enesearengule edasiviivaks pidasid.“ Õpinädala tulemusena valmis hulk kunstiteoseid, mida esitletakse Tartu kultuuripealinn 2024 raames korraldataval näitusel. „Olulisemaks pean siiski uute võtete ja tehnikate tutvustamist, mida saavad meie juhendajad edaspidi kasutada. Veel olulisemaks pean osalejate siirast rõõmu ja eneseusu kasvu,“ kinnitab Mikheim.

Mille poolest väärib ettevõtmine esiletõstmist?
Ly Mikheim: Ühiskonnas on levinud arvamus, et õpingud ja koolitused on neile, kel on võimekust õppida. Maarja külas näeme, et õppida ja omandatud oskusi täiendada on võimalik kõigil. Erivajadusega inimesed on vägagi motiveeritud kaasa lööma eri ettevõtmistes. Väga oluliseks peame vaimse tervise tasakaalu leidmist just loominguliste tegevuste toomise kaudu igapäevaellu. Liiga palju on olnud muret ja hirmu (koroona, sõda Ukrainas, pidev majandusmuredest rääkimine meedias) ning seda negatiivset aitavad vähendada eduelamused. Seda soovin küll kõigile! Oska näha ilu ja julge õppida midagi uut, saad eduelamuse! 

Milline on kunstinädala mõju ja kasu kogukonnale?
Ly Mikheim: Meie tugevuseks pean seda, et päris paljud koolitused toimuvad ühiselt nii tööperele kui ka erivajadustega inimestele. On omamoodi põnev ja õpetlik kuulata ja jälgida, mida näevad meie elanikud, missuguseid küsimusi esitavad nemad ja kui julged on nad kasutama kõike uut! Kunstinädal andis palju inspiratsiooni ja uusi ideid. Töötoas  õpitud uue tehnikaga valmistame postkaarte, et neid müüa ja saada lisaraha töötubade läbiviimiseks. Samuti saime mõtteid, et korraldada näitusi ja luua Instagrami konto, et jagada ka teistega meie tegemisi.

Loo autor: Heli Lehtsaar-Karma