Kristel Tereping, Läänemaa

 

Õpi! Ja saad, mida väga tahad


                                       

Läänemaa aasta õppija Kristel Tereping (41) töötab kunstiõpetajana. Ta ei ole kunstiõpetajaks õppinud, vaid saavutanud uue kvalifikatsiooni pideva enesetäiendamisega. Tema CV-st võib kokku lugeda 17 kunstiteemalist koolitust, mis viimase nelja aastaga läbitud. Lisaks on ta käinud VEPA õpetajakoolitusel.Kristeli omaaegsed õpivalikud ei näinud tegelikult ette õpetaja kutset. Ta õppis Tartu Kunstikoolis hoopis nahkehistööd. Seejärel asus Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis omandama bakalaureuseõppes informaatikat ja viimasel õpinguaastal alustas Taeblas tööd arvutiõpetajana. Alles selle kõrvalt läbis ta esimesed 160 tundi õpetajakoolitust. Aasta hiljem töötas Kristel Paliveres ka kunstiõpetajana. „Oli päris pöörane õpetajatee algus,“ meenutab ta. Haridustehnoloogia magistrantuur tuli alles aastaid hiljem.

Miks te õpite?
Kunst ja selle tehnikate maailm on hästi huvitav. Nii palju uusi asju mõeldakse kogu aeg välja. Kui midagi huvitavat näen, siis tahaks rohkem teada ja ise ka osata. Paljud läbitud koolitused on olnud veebikursused, kus saan aega vabalt valida – ei pea kohale minema, vaid saan teha siis, kui aega on. Ilmselt on ka tunne, et ma ei oska veel piisavalt hästi, tahaks ennast pidevalt arendada. Samas on mitmed asjad sellised, mida saan oma töös kunstiõpetajana rakendada, õpilastele nippe ja ideid edasi anda.

Milliseid muutusi on õppimine teie ellu toonud?
Õppimine on andnud mulle võimaluse jälgida toredaid kunstnikke, vaadelda nende tööprotsessi, õppida uusi oskusi. Lõpetasin just Eesti Kunstiakadeemias raamatuillustratsiooni kursuse. Õppejõud olid väga inspireerivad ning hästi suur väärtus oli kursusekaaslastega koos ja üksteiselt õppimine, teiste tööde vaatlemine, suhtlemine, uute sarnaste huvidega inimeste kohtamine.Mõnes mõttes pakub koolitus ka meelerahu ja põgenemist igapäevatöö muredest – kunst on ju lisaks kunstiõpetaja tööle ühtlasi mu hobi, see rahustab, viib mõtte mujale. Kui mõtetes on mõõnaaeg, kui pole parasjagu ideed või pikemat eesmärki, mille nimel kunsti teha, siis koolitus annab suuna, sellest tekivad uued ideed nii õpetamiseks kui ka mõne enda töö tegemiseks. Kindlasti on õppimine laiendanud silmaringi.