Koolitaja juhendmaterjal "Koolitaja kompass"

 

ETKA Andras on Haridus- ja Teadusministeeriumi partner täiskasvanuhariduse poliitika kujundamisel ja elluviimisel. 
Ministeeriumi strateegilise partnerina koostas Andras juhendmaterjali oma liikmeskonnale, hindamaks täiskasvanute koolitajate  kompetentside olemasolu, nende omandamist ja täiendamist.
Materjal valmis novembris 2022.
Juhendmaterjali praktilisi näiteid Andrasel kavas täiendada.
Oleme tänulikud, kui saadate oma praktiliste kogemuste kirjeldusi e-posti aadressile monica@andras.ee, et saaksime jooksvalt täiendada nii enesehindamise töölehti kui ka mitmekesistada juhendmaterjalis esitatud parimate praktikate loetelu.

Koolitaja juhendmaterjal "Koolitaja kompass"

Koolitaja juhendmaterjali lühikokkuvõte