Koolitaja juhendmaterjal "Koolitaja kompass"

 

ETKA Andras on Haridus- ja Teadusministeeriumi partner täiskasvanuhariduse poliitika kujundamisel ja elluviimisel. 
Ministeeriumi strateegilise partnerina koostas Andras juhendmaterjali oma liikmeskonnale, hindamaks täiskasvanute koolitajate  kompetentside olemasolu, nende omandamist ja täiendamist.
Materjal valmis novembris 2022 ja täiendati 2023 aastal.

Koolitaja juhendmaterjal "Koolitaja kompass"

Koolitaja juhendmaterjali lühikokkuvõte