Kohtumine Soome kolleegidega

16. aprillil 2008 kohtus ETKA Andras külalisdelegatsiooniga Soomest. Tallinnasse oli tulnud 42 inimest erinevatest Soome täiskasvanuhariduse institustioonidest, et vahetada kogemusi ja arutada uusi koostöövõimalusi. Mõttevahetus toimus Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis, mille direktor Juta Nugin rääkis kooli minevikust ja olevikust. Täiskasvanuhariduse hetkeseisust ja tulevikust Eestis rääksisid Sirje Plaks ja Kerttu Taidre ETKA-st Andras ja Tiina Jääger Eesti Vabaharidusliidust. Uut koostööalgatus-projekti Baltic Network for Adult Learning tutvustas projektijuht Margareta Hammerman Rootsist.