Kogu Eestis sirguvad elukestva õppe puud

 

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonil Andras täitus 2021. aastal kolmekümnes tegutsemisaasta. Aastate jooksul on Andras ühendanud täiskasvanute koolitajaid, tegelenud elukestva õppe väärtustamise ja edendamise ning täiskasvanuhariduse populariseerimisega, mis on toetunud Andrase liikmete, koostööpartnerite ja vabatahtlikkuse alusel tegutsevate võrgustike koostööle.

Elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse populariseerimine on nende aastate jooksul teoks saanud tänu vabatahtlikult tegutsevatele võrgustikele, Andrase liikmetele ja koostööpartneritele. Puu istutamine on Andrase jätkusuutlikkuse ja kestmise tähistamiseks kena traditsioon.

Andras jätkab puu istutamise kommet, mis sai alguse Andrase 20. aastapäeval, kui 2011. aastal istutati Tallinnas Viru värava mäele must mänd (Pinus nigra) – elukestva õppe puu, mis kasvab seal kenasti tänaseni.

30. tegevusaasta jooksul istutasid Andrase liikmed, võrgustikud ja koostööpartnerid üle Eesti kõigis maakondades oma elukestva õppe puu, tähistamaks õppimist kogu elukaare vältel kui meie kestvuse hoidjat. 

Andrase juhatuse esimehe Ene Käpa sõnul on inimese elu nii mõneski mõttes nagu puu – nii nagu puu oma juurtest, ammutab inimene tarkust, jõudu ja kindlust oma teadmistest ja elukogemusest. „Andrase 30. aastapäeval kaasasime puude istutamisse Andrase liikmed, võrgustikud ja koostööpartnerid üle Eesti, et iga maakond saaks oma elukestva õppe puu. Sellega tähistame õppimist kogu elukaare vältel,“ lisas Ene Käpp.

Täname kõiki puude istutamisse panustajaid!