Kes me oleme?

 

ETKA Andras on mittetulundusühing, mis loodi aastal 1991 ning tegeleb elukestva õppe edendamisega.

Missioon

Eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskkonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis.

ETKA Andras on koolitusega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon. Käesoleval ajal kuulub ETKA Andras liikmeskonda 40 organisatsiooni ning 27 individuaalliiget, kellest kolm on auliikmed. Liikmete nimekirja leiad SIIT

ETKA Andras teeb  koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning osaleb täiskasvanuhariduse diskussioonides poliitilisel tasandil.

ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete kutse andja alates 2004.

ETKA Andras esindab Eestit rahvusvahelistes täiskasvanuhariduse projektides.

 

 

ETKA Andras on alates 1991. aastast European Association for the Education of Adults (EAEA) liige.

ETKA Andras on alates 2017. aastat European Basic Skills Network (EBSN) liige.