Kerli Kõiv, Võrumaa

 

Põimides teadmisi kogemustega saame luua tervema ühiskonna


                                   

Võrumaa aasta õppijalt Kerli Kõivult (47) võib südamerahus küsida, kuidas ta seda kõike jõuab. Ta töötab, juhib üle-eestilist Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendust, panustab oma kodukohta, on lähedastele alati olemas, õpib täiskoormusel, läbib lisakoolitusi ning jagab ka teistele teadmist elukestvaõppe ja enesejuhitud õppimisse olulisusest, seda kõike samaaegselt.Viimase kahe aasta vältel on ta eelkõige pühendunud teistkordse magistrikraadi saamisele Tartu Ülikoolis Haridusinnovatsiooni õppekaval. Hetkel  jätkab Kerli õpinguid doktoriõppes Tartu Ülikoolis. Paralleelselt õpingutega osales ta mitmetel täiendavatel koolitustel. Pelgalt eriolukorra ajal möödunud kevadel läbis ta neli erinevat e-kursust.Et tema õpingud on suunatud NEET-noorte vajaduste ümber ja kuidas tuua neid rohkem tagasi elukestvasse õppesse, mis tagaks neile edaspidi ka õnnestumised tööelus, on ta panustanud Noortekeskuse töösse kogu hingega, püüdes seeläbi parendada ühiskonda järgmiste põlvkondade jaoks. Kerli on lähikondlaste sõnul uuendusmeelne ja innovaatiline, väga hea kuulaja ja suunaja ning ülimalt abivalmis, seistes alati selle eest, et kõik meeskonnaliikmed oleksid kaasatud ja koheldud õiglaselt.Lisaks on Kerli juba aastaid panustanud kodukandi arengusse, alustades sellest, et on kohaliku kooli hoolekogu liige. Ta on mitme kohalikku elu edendava ühenduse juhatuse liige. Ta juhib Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni ja olnud mentoriks paljudele sealsetele inimestele. Ta on algatanud erinevaid projekte, sh ellu viinud ligi 40 rahvusvahelist õpiprojekti.

Miks te õpite?
Lapse, noore või täiskasvanu õnnelikkus ja rahulolu sõltub nii paljudest asjaoludest tema maailmas. Soov ühiskondliku heaolu saavutamisele kaasa aidata on viinud mind õppima ja kogema erinevate valdkondade teadmisi, sh noorsootöö-, sotsiaaltöö- ja haridusvaldkond. Soovin osata kõnelda noorte heaolu eest mitte ainult ühe valdkonna vaatest, vaid põimida erinevad teadmised ja oskused üheks. Inimene on ju tervik ja ka ühiskond tema ümber peab moodustama terviku, kus osapoolte erisused loovad ühtse toetava keskkonna. See on peamine põhjus, miks üha rohkem tahan selles valdkonnas juurde õppida ja teadlikum olla.Õppimine hoiab minu huvi maailma vastu pidevalt elavana, sest üha rohkem lugedes ja uurides leian uusi nüansse ja vastuseid seniteadmata asjaoludele. Olen inimene, kes üksteisest erinevate alade vahetamise asemel soovib minna teemaga sügavuti ja avastada sealt tähenduslikke leide.

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Enese täiendamine on andnud mulle sisemise rahu. Õppimises olen leidnud endale sobiva kanali, mille abil avastada, uut luua, ennast väljendada. Õppimine on muutunud eluviisiks. See aitab eristada olulisi asju vähemolulistest, näha maailmast suuremat pilti ja võimaldab seeläbi olla ka isiklikus tööelus paremini toimetulev. Õppimine on viinud mind kokku suurepäraste inimestega, kellelt igaühelt on killuke midagi uut õppida. See on toonud uusi situatsioone, kust on kaasa võtta kordumatud kogemused ja tarkused edasiseks.Uued kogemused on muutnud mind lahenduskesksemaks, kujundanud kriitilist mõtlemist ühiskonnas või kogukonnas toimuva suhtes, andnud julgust kahelda olemasolevas ning pakkuda välja uusi lahendusi.Õppimine on toonud sõprus- ja perekonna jagatud ühistesse teemadesse rohkem maailmaavastuslikemaid arutelusid, üksteiselt nakatumist õppimise suunal. Mul on hea meel, et kogu minu pere ja lähim sõpruskond on õppimisest huvitatud ja avastavad samuti pidevalt uut enda ümber.