Katre Mölder, Jõgevamaa

 

Teadlikult valides loome iseenda maailma, iseenda soovi järgi


                                               

Jõgevamaa aasta õppija Katre Mölder (49) on viimase kahe aasta vältel elus täieliku kannapöörde teinud. Ta oli töötanud Avinurme puiduaidas juba 9 aastat ning hing ihkas midagi uut. Nii läks Katre õppima floristikat ja ettevõtlust, et avada oma lillepood. Elul olid talle varuks aga muud väljakutsed. Talle pakuti kunstilise juhi ametikohta Avinurme kultuurikeskuses, kus ta saaks uue omandatud eriala oskusi samuti edukalt rakendada. Katre võttiski vastu väljakutse kujundada endale ise unistuste ametikoht. Viimase kahe aasta vältel on ta läbinud kümme erinevat ja sisukat koolitust, et end täiendada ja oma eesmärke ellu viia. Talle on väga oluline panustada oma aega ja teadmisi kogukonna hüvanguks, tagada kodukoha Avinurme jätkusuutlik areng ning samas hoida ja väärtustada aastasadu säilinud traditsioone. Ta on aktiivne MTÜ Avinurme Tünnilaada juhatuse liige ja laada meeskonna liige, MTÜ Avinurme Kultuuri- ja Hariduse Seltsi juhatuse liige, Avinurme Kogukonnakogu liige, Avinurme Külavanemate Koja liige, Avinurme piirkonna eakate koordinaator ning laulab ka kohalikus naiskooris. Katret väärtustatakse kui väga kohusetundlikku ja uuenduslike ideedega inimest, kelle osalemine kolmanda sektori tegevustes on Avinurme arengule äärmiselt oluline.

Miks Te õpite?
Mida vanemaks ma saan, seda kallimaks ja väärtuslikumaks muutub elu, aeg ja kõik see, millega ma igapäevaselt tegelen ning kuhu ma oma aega ja energiat panustan. Tahan elada oma elu nii, et mul oleks, mida mäletada ja tunne, millega oma kõiki asju teen, peab olema see „õige“. See teadmine ei ole alati olnud, aga mingi hetke või sündmuse ajendil saab eluolu uue tähenduse ja sellest johtuvalt olen ka mina teinud oma lähimineviku valikud ja keeranud elus uue lehekülje. Valisin tee, mis pakub mulle nii palju, et ärkan igal hommikul rõõmuga. Olen väga uudishimulik. Ihkan uut energiat ja seda saan ma õpingute kaudu, ennast teostades. Mulle meeldib tutvuda uute inimestega, uute Õpetajatega (ja seda just suure algustähega kirjutades), kes on minu ellu toonud palju värskust, tarkust, avatud meelt, toredaid emotsioone jne. Õppimine on alati positiivne ja energiat andev. Olen mõelnud, et sama tunne on reisimisega – mida rohkem uusi maid avastada, seda enam tahaks veel ja veel... Õppimisega on ju sama. Teadmine ja tunne, mis eelnevast on jäänud, tekitab tahtmise omandada veel midagi, mis seni „unistuste salalaekas“ ootel on seisnud. Hetkel on mul seal „laekas“ veel mitu mõtet, mida lähitulevikus plaanin ellu viia. Luua iseenda maailma iseenda soovi järgi – see on ülim, millega end „premeerida“. Ma olen nii tänulik iseendale, et ma olen need teekonnad ja õpinguaastad ette võtnud. See on muutnud mu elu, väga-väga positiivses suunas!

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Õpingute tõttu on muutunud mu enesehinnang – ma olen saanud juurde väga palju julgust ja tahet (soovi) teha asju, mida ehk varem ei oleks teinud. Julgust teha elus kannapöördeid, õppides praeguses vanuses täiesti uue eriala ja seeläbi elades oma elu nii mitmemõõtmeliseks, huvitavaks ja eriliseks! Ise õppides on tulnud julgus ka ise õpetada, olgu see siis kalligraafia, floristika või hoopis midagi muud. Sama on olnud ettevõtluskoolitusega, kus õpitust on palju leidnud rakendust meie pere-ettevõttes. Olen elukestva õppe pooldaja ja leian, et just see tekitab õige motivatsiooni ja inspiratsiooni elada oma elu nii, et see oleks „nakkav“ ka minu lähikondsetele. Tean, et minu õpingud on olnud motiveerivaks jõuks ka minu perele ja ilma pere toetuseta ei teeks ma midagi. Tagala on alati oluline!Tänu uutele teadmistele olen leidnud uue töökoha. Kui aus olla, siis lausa mitmed kogukonna ellu panustavad teod ja projektid on olnud inspireeritud just uutest teadmistest ja oskustest. Mulle eneselegi ootamatult on mulle tehtud tööalaseid ettepanekuid, millele varem mõeldagi ei osanud. Olen saanud ennast teostada ja proovile panna valdkondades, kus saan hiljuti õpitut kasutada ja ka seeläbi õpin kogu aeg, jätkuvalt! Peab paika minu floristika õppejõu ütlus: „Õpetades õpime ka ise.“.Kõige selle juures on minu jaoks aga kõige olulisem ja tähtsam, et olen inimesena muutunud ja tundub, et vaid paremuse poole. Nii mu sõbrad-tuttavad väidavad. Jah, me muutume, sest kõik see, millega ja kellega me end ümbritseme ning mida teeme, muudab meid. Nähtamatult või nähtavalt. Puhas rõõm on olla eeskuju ja teenäitaja, et mitte kunagi pole hilja õppida ja teha seda, mis sinu südamega kooskõlas on! Tänan selle võimaluse eest elada oma elu põnevaks ja huvitavaks kõiki neid, kes selles protsessis osalised on olnud!