Käsitööettevõtja õpib, Raplamaa

 

Traditsioone väärtustades


                                                 

Eestimaa on küll pindalalt väike, kuid paikkondlike kultuuritraditsioonide poolest eriline ja rikkalik. Raplamaa käsitöömeistrid-ettevõtjad kogesid seda koolitustel ja õppereisidel Eesti suursaartele ja Peipsimaale.   Tänavu 28. tegutsemisaastat tähistav Rapla Käsitöö- ja Kunstiselts korraldas kohalikele käsitööettevõtjatele 2022. aasta aprillist septembrini koolitusi ja õppereise, kus sadakond käsitöömeistrit said ettevõtjale hädavajalikke teadmisi raamatupidamise, turunduse ja e-kaubanduse alal, samuti õpiti tundma Eesti eri paikade traditsioone. Projekti „Käsitööettevõtja õpib“ finaal oli 2023. aasta aprillis toimunud konverents. Rapla Käsitöö- ja Kunstiseltsi liige Heili Kaljuste rõhutab, et väga oluline on oma paikkonna kohapärimuse väärtustamine. „Seejuures kui erinev on Eestimaa oma paikkonna traditsioonidega – Hiiumaa, Muhu, Saaremaa, Raplamaa ja Peipsimaa! Traditsioonil on tänapäeval suur emotsionaalne väärtus – kuhugi kuulumine, selle paikkonna traditsioonide väärtustamine, rahvarõivaste kandmine, töövõtted,“ jagab Kaljuste mõtteid.

Mis Teile projekti „Käsitööettevõtja õpib“ korraldamise juures kõige rohkem rõõmu tegi?
Krista Urvet, Rapla Käsitöö- ja Kunstiseltsi juhatuse liige: Kokku said ühiste huvidega inimesed. Käsitöömeistrid on alati rõõmsameelsed,  teotahtelised ja motiveeritud, juttu jätkus kauemaks. Rõõmu tegid ka väga head lektorid Maire Forsel ja Kaidi Kornak.

Milline on „Käsitööettevõtja õpib“ mõju ja kasu kogukonnale?
Heili Kaljuste: Raplamaa käsitööettevõtjad õppisid uusi oskusi, said uusi tutvusi ja tekkisid koostöösidemed – võrgustikel on suur mõju. Kogukonnas koostöö- ja ettevõtlusvõimaluste otsimine on tänuväärne, sest koos teha on lihtsam, huvitavam ja ka kergem. Ettevõtjad said innustust jätkata ettevõtlusega ka siis, kui on raske. Mitmed alustasid e-kaubandusega. 2023. aastal jätkame – ees ootab mitu huvitavat mentorkoolitust ja õppepäeva. Reisisihid on seatud Viljandimaale – Anu Raud pärandihoidjana, Eesti toidupiirkond, Võrumaa käsitöömeistrid ja nende edulood.
Krista Urvet: Tore oli koos õppida! Õppijad said enesekindlust ja kinnitust, et koostöös peitub jõud. Koolitus liitis meie piirkonna ettevõtjaid ning tugevdas koostööd MTÜ-de ja ettevõtjate vahel.

Loo autor: Heli Lehtsaar-Karma