Karin Peterson, Pärnumaa

 

Toetades teisi kasvame ka ise


                                     

Öeldakse, et eeskuju õpetab paremini kui sõnad. Pärnumaa aasta õppija Karin Peterson (36) on kogu oma olemusega teistele eeskujuks. Karin astus Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumisse pärast 17 aastast pausi õpingutes, seda kolme lapse ja töö kõrvalt. Taas õppima asumine oleks igaühe jaoks hirmutav, ent Karin on olnud kindlameelne ja sihikindel. Õpingute alustamisest peale on ta olnud pühendunud ja kasutanud maksimaalselt ära kõiki võimalusi, mis tema teele satuvad – ta on õppinud soome keelt, erinevaid valikaineid ja osalenud mitmetel täiendavatel kursustel, nagu tugiõppijate- ja spetsialistide koostöökoolitusel “Töö- ja õpivõime juhtimine“, tugiõppiajte arenguseminaril “Mõjutamisoskused” ja Täiskasvanud Õppija Foorumil, viimase puhul vestluspaneelis.Karin on võtnus missiooniks toetada tugiõpilasena ka teisi täiskasvanud õppijaid, andes seeläbi ühiskonnale tagasi. Tegevus tugiõpilase ja õpilasomavalitsuse liikmena andis Karinile kogemuse ja soovi jätkata õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kogukonnahariduse ja huvitegevuse erialal. Ta soovib ka edaspidi panustada vabatahtlikuna või töö kaudu oma kogukonda, aidata kaasa kodukandi arengule ja keskkonna väärtustamisele. Alustuseks kannab ta neid mõtteid ja soove edasi ka oma igapäevatöös lasteaiaõpetaja abina.

Miks te õpite?
Ma õpin, kuna see on põnev. Tore on omandada uusi kogemusi ja saada uusi teadmisi. Uued katsumused panevad seest heas mõttes keerama ja annavad elule särtsu. Minu arvates on kõik õpitav, kui inimene seda ise tahab.

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Muutusi on tulnud väga palju. Sain koolist palju uusi sõpru ja tuttavaid. Nüüd saan ma olla oma lastele (veel suuremaks) eeskujuks ja oskan ka neid õpetada, kui neil peaks küsimusi tekkima. Lisaks olen saanud veel sellise töö, millest varem ei osanud unistadagi.