Kandideeri kohalikele omavalitsustele suunatud arenguprogrammi Täiskäik

Sel aastal alustab taas kohalikele omavalitsustele suunatud arenguprogramm Täiskäik. ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viib rahvusvahelise Erasmus+ AGENDA projekti raames ellu arenguprogrammi, mille eesmärk on kavandada ja piloteerida täiskasvanute õppimise toetamisega seotud praktikaid kohaliku omavalitsuse tasandil.

Omavalitsusel läheb nii hästi kui hästi läheb seal elavatel inimestel!

Omavalitsuste kasu programmis osalemisel: saavad selgemaks täiskasvanud õppijatega seotud teemad ja trendid ning sekkumisvõimalused kohalike omavalitsuste vaatenurgast, hoogu saavad juurde erinevate täiskasvanuhariduse valdkonnaga seotud osapooled senisest tõhusamale ja sisukamale koostööle just kohalikul tasandil.

Programm hõlmab nii virtuaalseid kui päriselu kohtumisi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Arenguprogrammi tegevusi viib läbi koolitusettevõte Kasvulava.  

Sellest, milline programm täpselt välja näeb, kui palju selles osalemisele aega kulub, millised on  tegevused ja kuidas saab programmi kandideerida loe täpsemalt siit: www.kasvulava.ee/taiskaik. Registreerimine on avatud kuni 25. aprillini 2024.

Ootame programmi osalema 14 kohalikku omavalitsust.