Jüri Kiidron, Võrumaa

 

Töötuks jäämine viis unistuste tööni


                                                

Võrumaa aasta õppija Jüri Kiidroni (45) juhatas uue ja tõeliselt südamelähedase karjäärini töötuks jäämine.
Jüri sai oma esimese töömehekogemuse puiduettevõtetes. Ta töötas mööblitööstuses liimpressi operaatorina, teises ettevõttes valmistas kaubaaluseid. Tööellu mahtusid ka üldehitustööd ehitusfirmas. Tutvused tõid talle tasuvama ja töögraafiku poolest sobivama ameti komplekteerijana kommivabrikus Kalev. Nii olekski võinud jääda, kuid pärast kaheksa-aastast tööd taheti muuta tema lepingut sedavõrd, et Jüri sellega nõusse ei jäänud. Ta jäi hoopis töötuks.
Töötuna otsustas Jüri minna õppima uut eriala – ehitusviimistlust. „Valisin selle eriala, sest olen varem ehitusel töötanud. Meie perel on oma maja ja need oskused tulevad kindlasti ühele mehele kasuks,“ kirjeldab Jüri erialavalikut. Siiski ei võtnud tema karjäär sugugi suunda ehitusvaldkonda. Kutsekoolis tehti hoopis ootamatu pakkumine. „Võib-olla minu isikuomaduste tõttu, aga võib-olla ka tänu mu abikaasa töökohale samas kutsekoolis pakuti mulle tööd erivajadustega õpilaste kasvatajana. See pakkus küll väljakutseid, kuid tundus väga põnev ja südamelähedane,“ räägib Jüri, kuidas tekkis huvi ning vajadus uue eriala omandamise vastu. Ta asus õppima Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialale.
Paraku Vana-Antsla kutsekool suleti ja Jüri ametikoht koondati. Jüri leidis töö Põlva Piima laos, kuni tekkis võimalus asuda tööle Antsla gümnaasiumi sotsiaalpedagoogina. Vahepealsesse aega mahtus ka töö lasteaia direktorina, kuid seal mõistis Jüri, et on rohkem kasulik erivajadustega lastele. Ta pöördus sellele teele tagasi, asudes õpetajaks Urvaste kooli. See ajendas teda lisama oma erialasele haridusele uut pusletükki – ta on sellest õppeaastast ka Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistriõppe tudeng.

Mida on õppimine teile andnud?
Enesetäiendamist, uusi väljakutseid, eneseteostust ja loomulikult uusi võimalusi tööturul, et olla kvalifitseeritud.

Milliseid muutusi on õppimine teie ellu toonud?
Praeguses väga kiiresti muutuvas maailmas hakkamasaamiseks on oluline ennast pidevalt täiendada. Õppimine on andnud mulle võimaluse oma unistusi täita, et saaksin teha asju, mis mulle meeldivad: harida ennast ja nende teadmistega aidata teisi.

Autor: Tanel Raig