JÕULUSEMINAR

13. detsembril 2007 toimus Meriton Grand Hotel Tallinnas taas ETKA Andras jõuluseminar, kuhu olid kutsustud ETKA Andras liikmed, koostööpartnerid ja sõbrad. Jõuluseminarist võttis osa 60 inimest.
 
Üritus algas ETKA Andras juhatuse esimehe Ene Käppa tervitusega, millele järgnesid Haridus ja Teadusministeeriumi tervitussõnad, mida oli edastama 
tulnud Inge Kiviselg.

Peale tervituskõnesid heideti põgus pilk möödunud aastale, milles keskenduti 
X täiskasvanud õppija nädalale (TÕN) ja detsembri algul toimunud III täiskas-
vanud õppijate foorumile (TÕF). 

Seejärel tänati TÕNi maakondlike koordinaatoreid haridus- ja teadusministri tänukirjaga, mille andsid üle Inge Kiviselg ning Evelin Tiitsaar Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse talitusest. Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumi tänukirjaga tänati ka TÕFi initsiatiivgruppi.

Päeva teisel poolel vestles kindral Laidoneri Muuseumi direktor Indrek 
Tarand 
külalistega täiskasvanuhariduse vajalikkusest ning oma nägemusest 
ja kogemusest selles valdkonnas.

Jõuluseminari jäi lõpetama mõttevahetus kokkutulnud kolleegidega.

Vaata jõuluseminari pilte SIIN