Ida-Virumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu

 

SA Narva-Jõesuu Hooldekodu võimaldab nii töökohapõhist õpet, erialaga seotud täiendkoolitusi kui asutuse sisekoolitusi, panustades nii igakülgselt oma töötajate arengusse, et hoida ja tõsta nende võimekust meditsiiniliselt ja emotsionaalselt väga kompleksses valdkonnas. Hooldekodu arvestab tööajagraafikute koostamisel alati koolitusel osalemisega ning tagab ettevõtte poolt transpordi või kompenseerib koolitusega seotud sõidu- ja majutuskulud. Tööpanuse hindamisel ja tulemustasude määramisel arvestatakse samuti koolitustel osalemist. Lisaks pakub hooldekodu koolitajale võimalust kasutada õppe läbiviimiseks hooldekodu ruume ja esitlustehnikat, et töötajatel oleks mugavam koolitusel osaleda. Enne tööle asumist pakutakse potentsiaalsele töötajale proovipäeva võimalust. Uusi töötajaid juhendatakse ning selle käigus kaardistatakse ka nende koolitusvajadused. Hooldekodul on pidev infovahetus koolitajatega pakutavate võimaluste osas. Lisaks teeb hooldekodu koostööd mitmete haridusasutustega ning on praktikabaasiks sotsiaaltöö, hooldaja, tegevusjuhendaja, meditsiiniõe, puhastusteenindaja erialadel õppijatele.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
SA Narva-Jõesuu Hooldekodus teatakse, et koolitatud personal on terve asutuse kvaliteedi ja edu võti. Juhatuse liige Mihhail Denissov ütleb, et sihtasutuse eesmärk on kvaliteetse teenuse osutamine, mida tagatakse läbi töötaja elukestva õpe. „Täiskasvanuna uue valdkonna tundma õppimine või omandatud teadmiste kinnistamine kiiresti muutuvas maailmas ei ole lihtne, eriti perekohustuste kõrvalt,“ mõistab ta hästi, mistõttu näitab SA Narva-Jõesuu Hooldekodu eeskuju ning teeb omalt poolt kõik, et hoida vastutulelikku joont.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Sihtasutus toetab töötaja arenguvõimalusi igakülgselt, sest ainult nii saab täita eesmärgi kujundada pädev meeskond. Üldhooldusteenuse osutamine eeldab motiveeritud ja pädevaid kolleege, kes on alati üksteisele toeks,“ leiab Denissov.