Hiiumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Hiiumaa spordikool

 

Hiiumaa spordikool on maakonnas silmapaistev tervise edendaja, juurutades lastes ja noortes spordiharjumusi juba maast madalast. Et teha seda laste eripärasid arvestades, on spordikoolis suur rõhk pedagoogikal, aga lisaks ka õpetajate erialasel väljaõppel. Et oma kvalifikatsiooni hoida ja tõsta, on oluline, et õpetajad end pidevalt täiendaksid. Spordikooli treeneritele võimaldatakse alati erialastel koolitustel osalemist ning neid julgustatakse seda tegema. Treenerid osalevad keskmiselt kolmel koolitusel aastas. Uutele töötajatele tagatakse vabadus õpetada oma eriala lähtuvalt erialaspetsiifilistest uuendustest ja normidest. Võimalusel toetab nende sisseelamist vastava eriala mentor ja kogemusi vahendatakse õpetajatevahelistes õpperühmades. Lisaks teeb spordikool koostööd Hiiumaa spordiliidu ja üldhariduskoolidega.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
„Meie jaoks on oluline, et treenerid tõstaksid järjepidevalt oma kvalifikatsiooni, et saavutada järjest paremaid tulemusi,“ räägib Hiiumaa spordikooli esindaja Martina Martinson. „Seda ei saavuta, kui organisatsioon ei ole õppijasõbralik ega toeta õppijaid omalt poolt julgustamise, info ja ressursside jagamisega. Iga uus teadmine peegeldub edasi spordikooli õpilastele, mis suurendab rahulolu kooli tööga.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
Martinson leiab, et võimaldades treeneritele enese järjepidevat enesetäiendamist, on treenerid motiveeritumad, uuendusmeelsemad, kursis uute suundadega valdkonnas ning suudavad olla seetõttu ka paremad eeskujud õpilastele. „Olulisel kohal on ka suhtlusvõrgustik, mis enesetäiendamisega kaasneb. Mida suurem on töötajate ja õpilaste rahulolu, seda suurem on tõenäosus oma valdkonnas edu saavutada ja äratada suuremat huvi spordikooli tegemiste vastu, võtta vastu järjest rohkem õpilasi,“ lisab ta.