Helen Viilukas, Hiiumaa

 

Soov osata märgata laste arenemist innustas ka ennast arendama


                                      

Helen Viilukas (47) ületas oma hirmud ja asus õppima lapsehoidja tasemeõppesse. Teda kannustas soov saada uusi teadmisi laste kohta ja oskusi nendega tegeleda.
Aasta otsa sõitis Helen iga kahe nädala tagant Hiiumaalt Haapsalusse, sealsesse kutsehariduskeskusesse, et õppida lapsehoidjaks 4. taseme kutseõppes. „Otsustasin uuesti õppima asuda peale lasteaeda tööle asumist,“ räägib Emmaste lasteaia Naksitrallid õpetaja abi Helen. „Tundsin, et vajan uusi teadmisi, et lapsi rohkem mõista ja osata nendega toetavamalt tegeleda. Soovin olla lastele eeskujuks.“Käinas teatatakse, et õpingute alguses oli Heleni suurim hirm ebaõnnestuda. Helen on aga hea näide, kuidas hirme ületades eesmärk saavutada. Ta on arendanud endas oskust märgata lapse arengut ja saanud teadmisi lapse arengu toetamiseks. Ühtlasi tunneb ta loovust arendavate mängude läbiviimise meetodeid. Lasteaias õpetaja abina töötades on ta õpetajale uute ideedega suureks toeks. Temast on saanud ka julge arvutikasutaja, kes loob erinevatel digivahenditel lapse arengut toetavaid mänge.Heleni kohta öeldakse, et ta on oma väikeses kogukonnas eeskujuks, näidates, et täiskasvanuna õppima asumine on millegi suure ja uue algus. Tal oli palju hirme ja kõhklusi, kuid pärast õpitee alustamist on ta avatum ja julgem proovima uusi asju ning ta on toeks ja eeskujuks kolleegidele.

Mida õppimine Teie elus muutis?
Õppimine muutis ennekõike minu tähelepanelikkust. Oskan märgata, kui last miski vaevab. Kuna olen ise vanaema, siis pärast koolis käimist oskan oma tütrele anda häid nõuandeid, kuidas aidata last arenguteekonnal.

Kas olete tänu õpingutele leidnud uue karjäärisuuna või hobi?
Ei, uut karjäärisuunda ei vali. Jätkan ikka lasteaias, aga nüüd on veelgi suurem soov ennast koolis erialaselt arendada, et olla lastele nii tööl kui ka eraelus toeks.

Loo autor: Tanel Raig