HANZA Mechanics Tartu AS, Tartumaa

 

Õppimisega oskustöölisest juhiks


                                                                 

HANZA-s on palju näiteid, kuidas ettevõttes tööd alustanud spetsialist või oskustööline on ennast arendades jõudnud juhitasemeni. Ettevõte on töötajate enesetäiendamiseks loonud kõik võimalused.
HANZA tegeleb uute potentsiaalsete töötajate ettevalmistamisega juba siis, kui nad veel koolis õpivad. Tänavu käivitati esmakordselt duaalõppe projekt. Sellega kaasatakse erialaõppe õpilased vahetult HANZA tööprotsessi alternatiivina kooli praktikatundidele.
Kui uus inimene asub HANZA-sse tööle, siis asuvad neid õpetama koolitatud juhendajad. Need on ettevõtte töötajad, kelle töö osa on ka uute töötajate õpetamine. Juhendaja toetab uusi töötajaid kuni neli kuud. Töö käib kindla kava järgi, kus on kirjeldatud teadmised, mida uus töötaja peab omandama. Juhendajat motiveeritakse juhendamise eest makstava lisatasuga. Koostamisel on ka iseõppija programm, millest uus töötaja leiab tuge baasteadmiste omandamiseks. Digitaalsete õppevõimaluste kasutamiseks on loodud ka e-koolituskeskkond HANZA Akadeemia. Keskkonda lisatakse igal aastal uusi e-koolitusi, millede abil saavad uued töötajad tutvuda rahvusvahelise ettevõtte ja selle juhtidega ning omandada HANZA tööprotsessides vajaminevaid oskuseid.
Töötajate koolitusvajaduse selgitab välja juht või teevad töötajad ise ettepaneku. Võimalused teadmiste omandamiseks on olemas, sest seda saab teha nii ettevõtte korraldatud sisekoolitustel kui ka osaledes koolitusettevõtete pakutavatel kursustel. Koolitusvajadus tuleneb tihti ka klientidest. Mõningate toodete valmistamiseks on töötajal vaja sertifikaate, kutseoskusi jne. Jälgitakse ka, et töötaja kompetentsid toetaksid ettevõtte strateegilist plaani. Igal arenguvestlusel hindab töötaja koos vahetu juhiga oma kompetentside taset ja planeerib vajalikud koolitused oskuste parandamiseks. Välja on töötatud ka kava töökohapõhises õppes osalemiseks. See tähendab, et teoreetilised teadmised saab töötaja koolist, kuid praktilised oskused omandab töökohal. Oskuste arendamine on igal juhul tasuv, sest kvalifikatsioonitaseme tõus toob kaasa ka palgatõusu.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond teie organisatsioonile oluline ja millist kasu see teie organisatsioonile toob?
Marika Maschorov, HANZA Mechanicsi Tartu personalijuht: Organisatsiooni arengu tagavad motiveeritud töötajad. Motiveeritud töötaja saab oma töö eest väärilist tasu ja talle on antud võimalus areneda ja edasi liikuda. Elame väga kiirete muutuste maailmas ja kohanemine, ümberõppimine, täiendamine jne on protsessid, millega seisab silmitsi iga organisatsioon. Selleks, et organisatsiooni tulevik oleks jätkusuutlik, peab meil olema inimressurss, kes suudab viia ellu kõiki väljakutseid, mida elu esitab. See inimressurss on meie enda inimesed! Oleme alati rõõmsad, kui keegi meie töötajatest annab teada, et lisaks oma erialastele teadmistele tahaks ta süvitsi minna ka teiste teemadega ja õppida midagi isegi teisest valdkonnast. Suurepärane! On õnn töötada koos kolleegidega, kelle jaoks enda täiendamine on loomulik osa igapäevategevusest. Just tänu nendele kolleegidele on meie ettevõte seal, kus ta täna positsioneerub – edukas ja innovaatiline rahvusvahelise taustaga Eesti tööstusettevõte.