ETKA Andras liikmete üldkogu

26.juunil 2009 toimus Tallinnas ETKA Andrase iga-aastane liikmete üldkogu. Neljakümne viiest liikmest võttis üldkogust osa 31. Üldkogu juhatas Eda Anton ning protokollis Kristel Klammer. 
Päevakorras oli 2008.a aastaaruande kinnitamine ning uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine. Ühehäälselt kinnitati aastaaruanne. Senine juhatus valiti samas koosseisus ka järgmiseks kolmeks aastaks ning juhatus suurenes ühe liikme võrra, kelleks valiti individuaalliige Mall Maasik.2009.aasta üldkogu otsusega on ETKA Andras uus juhatuse koosseis: juhatuse esimees Ene Käpp (TLÜ Avatud Ülikooli täiendõppekeskus), juhatuse liikmed: Eda Anton (Tartu Kutsehariduskeskus), Urve Gromov (Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus), Ene Kalmus (Täiendõppekeskus Teave), Heiki Kiidli (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium), Mall Maasik (individuaalliige), Merike Ojamaa (Võru Täiskasvanute Gümnaasium).

ETKA Andras revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Tiia Murulaid (Lääne-Viru Rakenduskõrgkool) ja Valmar Ideon (Rapla Täiskasvanute Gümnaasium).

         

ETKA Andras üldkogul võtsid  sõna Tiiu Männiste (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), kes andis ülevaate täiskasvanud õppija nädala (TÕN) tegevustest; Ly Kallas (Kuressaare TG) rääkis täiskasvanute gümnaasiumide õpetajate koostööseminaride vajalikkusest; Sirje Pauskar (Pärnumaa KHK) andis ülevaate kutsekoolide koostööseminaridest ning Marika Kaasik (Tartu TG), kes andis ülevaate täiskasvanud õppijate foorumist (TÕF).