Esita Sinagi oma kandidaat!

Juba üle kümne aasta ärgitab ETKA Andras leidma tublisid inimesi ja organisatsiooneaasta õppijaaasta koolitajaaasta koolitussõbralikuma organisatsiooni jaaasta koolitussõbralikuma omavalitsuse kandidaadi tiitlile.  

„Täiskasvanuna õppida on mõnus, kuna mõttelaad on küpsem, suhtumine sihikindlam ning sul on võimalus tugineda oma kogemustele ja loogikale”, ütleb Lääne-Virumaa aasta õppija 2008 Anu Inno.

Õppinud inimene on lausa rikkus oma perele, sõpradele, tuttavatele ja kokkuvõttes tervele ühiskonnale. Õppinud inimese algatusel luuakse kogukonnas töö- või õppimisvõimalused teistele inimestele. Suure tõenäosusega ärgitab ja julgustab õppija sama teed ette võtma ka oma tuttavaid. Seda kasulikkust ei tohi jätta märkamata ja tunnustamata!

Andras kutsub märkama ka inimesi, kelle töö on õppijaid aidata ja suunata. Nad on koolitajad. Andras ootab teateid ka nendest organisatsioonidest, kellele on esmatähtis töötajate arendamine. Eraldi tunnustatakse koolitussõbralikumat omavalitsust.

Kandidaate saab esitada 15. juunini 2009 
Reglemendi koos taotlusvormidega leiad SIIT 

ESITA SINAGI OMA KANDIDAAT!