Esimene HTMi täiskasvanuhariduse teabepäev

15. mail toimus Tallinnas esimene Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse teabepäev, mida korraldati  koostöös ETKAga Andras. Huvi osavõtjate seas oli suur ning päevast võttis osa 103 huvitatut. 

Teabepäeval anti ülevaade täiskasvanuhariduse valdkonna hetkeseisust ja arengusuundadest  ning tutvustati järgmise perioodi 2007-2013 ESF täiskasvanuhariduse programmi.  

Teabepäe lõppes raamatu "Ülesmäge. Täiskasvanud õppijate edulood", mis koosneb erinevatest õpilugudest elust enesest. 

Teabepäeva esinejad koos presentatsioonidega: