Elukestvas õppes osalemise protsent on 10,8%

Statistikaametist laekunud 2009. a I kvartali elukestvas õppes osalemise näitaja on 10,8%.

 25-64 -aastaste inimeste osalemine elukestvas õppes

 

   2008 
kokku 
 2008
 I kv 
 2008
 II kv 
 2008 
 III kv 
 2008 
 IV kv 
 2009
 I kv 
 Tuhat            
 Koolis      25,3   27,2   25,1    19,4    29,3   28,8
 Koolitusel    46,9   58,5   47,9    28,3    53,0   53,3
 KOKKU koolis või koolitusel    69,2   81,9   71,6    46,3    77,1   76,9
 sh koolis ja koolitusel     3,0       ..      ..        ..       ..  
 25-64 - aastased kokku  708,1  708,1  708,1   708,1   708,1  714,2
 %            
 koolis      3,6     3,8     3,5      2,7     4,1     4,0
 koolitusel      6,6     8,3     6,8      4,0     7,5     7,5
 Kokku koolis või koolitusel      9,8   11,6   10,1       6,5    10,9    10,8