Eesti täiskasvanuhariduse edendajad said rahvusvahelise tunnustuse

Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon tunnustas auhinnakonkursil Grundtvig Award parima rahvusliku projekti eest Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras. Eestile anti auhind täiskasvanuõppe võrgustiku arendamise ja täiskasvanud õppija nädala läbiviimise eest. Edu on taganud pikaajaline usalduslik koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning paljude teiste partneritega.Konkursil tunnustatakse ja väärtustatakse innovaatilisust, koostööd ja kvaliteeti täiskasvanuhariduses – juba 15. korda antakse auhind parimale rahvuslikule, rahvusvahelisele ja Euroopa projektile. Parima rahvusvahelise projekti eest sai tänavu auhinna Laose täiskasvanuhariduse organisatsioon DVV International ja parima Euroopa projekti auhinna pälvis Itaalia assotsiatsioon Agrado. Võitjad valiti välja 30 nominendi hulgast.42 riigi esindajatest koosneva 123 liikmelise Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni Tallinnas toimuvate ürituste peamiseks eesmärgiks on tihendada rahvusvahelist koostööd ja üksteise kogemustest õppides leida uusi võimalusi täiskasvanuhariduse populariseerimiseks. 1953. aastal loodud assotsiatsiooni kuuluvad mittetulundusühingud, haridusametid, instituudid ja ülikoolide täiskasvanute koolituse osakonnad. (HTM, 28.06.2018)