Dagöplast AS, Hiiumaa

 

Koolitatud töötajad on rahulolevamad


                                                                 

Hiiumaa plastitööstuses Dagöplast on loodud läbimõeldud koolitussüsteem nii uutele töötajatele kui ka senisele töötajaskonnale.
Uued töötajad saavad personaalse juhendaja, kelle abiga läbitakse kaheksanädalane koolitusprogramm. Tootmisseadmete paremaks tundmaõppimiseks on loodud videod. Õppevideod aitavad lahendada ka tootmise probleemsituatsioone.
Ettevõttes on läbi mõeldud kõigi töötajate erialane täienduskoolitus ja tasemeõpe. Ametikõrgendus viib tulevase juhi kõigepealt koolitusele spetsialistist juhiks. Suur osa ettevõtte töötajatest olid kaasatud kaheaastasesse LEAN-koolituste sarja. Üldjuhul ongi kõigil töötajatel vähemalt kord aastas koolitus. Eelmisel aastal toimus kõigile töötajatele ka ergonoomika ja õigete töövõtete koolitus.Ka pooleli jäänud haridusteed on võimalik Dagöplastis töötades jätkata. Hiljuti asusid kaks töötajat taas gümnaasiumiharidust omandama. Samuti on võimalikud kõrgkooliõpingud. Selleks antakse töötajale koolis õppimiseks vaba aeg. Töögraafikuid koostades proovitakse arvestada koolipäevadega. Kontoritöötajad võivad kasutada kodukontoris töötamise võimalust, et saaks osaleda ka ülikooli loengutes.
Ettevõtte strateegilistest valikutest lähtuvalt on peamised koolitussuunad tootearendus ja digitaliseerimine. Koolitamine nendel suundadel annab suuremate oskustega töötajad, kelle abil tehakse strateegilist tootearendust ja digitaliseerimist. Loomulikult on koolitatud töötajad ka rahulolevamad töötajad.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond teie organisatsioonile oluline?
Kulvo Pendra, Dagöplasti tegevdirektor: Keskkond muutub pidevalt. Muutuma peavad ka oskused. See on põhjus, miks pidevalt juurde õppida, sest ettevõte vajab muutuvas keskkonnas pidevalt arenevaid inimesi.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see teie organisatsioonile toob?
Meil kõigil on oma arenemise ja hariduse lugu. Huvi edasi õppida ei tule kõikidel korraga. Tuleb toetada neid, kel on õppimise soov. Inimeste õppimise ja arenemise püüe on nagu iga muugi haruldane ressurss, mida tasub hoida ja kasvatada.Vahel lahendab koolitus kohe mõne probleemi või kitsaskoha. Vahel loob õpitu võimaluse tulevikus. Vahel teeb õppimine inimese lihtsalt õnnelikumaks. Targad, arenevad ja õnnelikud inimesed ongi ju need, kellega tahaks olla koos ühes organisatsioonis.