Cynne Põldäär, Läänemaa

 

Teiste õpetamiseks peab kõigepealt ise õppima


                                            

Cynne Põldäär (51) tegutseb täiskasvanute koolitajana ja ütleb, et õppimine on tema jaoks eeldus, et üldse teisi õpetada saaks.Selleks, et olla teiste koolitamisel tasemel, on Cynne enda õppimisteekonna põhjalikult ette võtnud. Ta astus 2018. aastal Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika eriala bakalaureuseõppesse. Viis aastat õpinguid ja 2022. aastal lõpetas ta instituudi andragoogika magistrikraadiga. Täiskasvanute koolitajana on tal 7. taseme kutsetunnistus. Cynne ütleb, et teiste õpetamiseks on tal vaja ka endal õppida. Ta selgitab, et õpetamine pole ainult info edastamine, vaid on teema arutamine, erinevate vaatenurkade avamine, õppija maailma mõistmine ja tema mõtlema suunamine ning enda teisele inimesele arusaadavaks tegemine. „Kui seda kõike ise õpetatava teema puhul teinud ei ole, siis ei oska ka kõige olulisemat eristada ja seda edasi anda,“ usub ta.
Cynne leiab, et boonusena hoiab õppimine vaimu värskena, paneb proovile ja on lihtsalt põnev. „Olen uudishimulik ja kui õpin, siis tunnen, et maailm ei liigu minust mööda, vaid liigun ka ise sellega omas rütmis kaasa,“ ütleb Cynne.
Õppimise kolmas väärtus on ellu lisanduvad uued ja huvitavad inimesed. „Teiste inimeste kuulamine ja nende kirjutiste lugemine on minu jaoks suur osa õppeprotsessist. Kuidas teised mingeid teemasid enda jaoks mõtestavad ja missuguse tähenduse infole annavad, on minu jaoks väga põnev ja arendav,“ kinnitab ta.

Mida õppimine Teie elus muutis?
Õppimine ja eriti sellele tähenduse andmine on minu elu palju muutnud, teinud seda rikkamaks, põnevamaks, kvaliteetsemaks. Erineval ajal ja moel saadud kogemused jooksevad mingil hetkel üheks tervikuks kokku ja mõistad, milleks üht või teist omal ajal vaja oli.Õppimise järel millegi taipamine pole esmapilgul alati positiivne. Õppimine võib ka jalust lüüa. Ühel hetkel mõistad, et ei teagi nii palju, kui arvasid. Või sa polegi see, kes arvasid end olevat. Siiski viivad sellised taipamised uute teadmisteni ja siis tuleb rahunemine – kõike ei peagi teadma ning võid leida elus hoopis uue fookuse. Õppimine on toonud minu ellu palju uusi ja huvitavaid inimesi, kogukondi, uusi väärtusi, mida oluliseks pidada, ka väljakutseid ja õnnestumisi. Olen leidnud palju mõttekaaslasi.

Kas olete tänu õpingutele leidnud uue karjäärisuuna või hobi?
Minu kõrvaltööst on saanud minu põhitöö, kus saan ära kasutada kõiki seniseid teadmisi, oskusi ja kogemusi.

Loo autor: Tanel Raig