Arvi Raigla, Võrumaa

 

Muutustega peab sammu pidama – kümmekond koolitust kahe aastaga


                                          

Ka üle 60-aastasena on vaja pidevalt õppida ja osaleda täienduskoolitustel, et muutustega sammu pidada. 65-aastane Arvi Raigla on viimasel kahel aastal osalenud ligi kümnel täienduskoolitusel.
Soov õppida on Arvile kaasa antud geenidega. Arvi ema oli õpetaja ja lähemate sugulaste seast leiab veel umbes kümme õpetajat. „Suguvõsa kokkutulek on kui õpetajate kokkutulek,“ nendib Arvi. Tema ise ei ole õpetaja teed valinud. Ta on tehnikajuht, kuid valdkondi, kus tegutseb ja mida õpib, on palju. „Olen ammu õppinud tööstuselektroonikat, lisaks õppisin autodiagnostiku eriala ja osaliselt olude sunnil ka ehitusvaldkonda,“ kirjeldab Arvi oma õpiteekonda. Tänapäeval on tema sõnul vältimatult vajalikud ka juhtimise korraldamise ja infotöötlusega seotud IT-teadmised. Arvi tundis vajadust end täiendada nii erialastes teadmistes kui ka personalitöös ja kliendisuhtluses, et ettevõttes oleks meeldiv töökeskkond ja ta suudaks välisklientidega suhelda inglise keeles. Kahe aasta jooksul on ta läbinud kursused alates sotsiaalmeedias turundamisest, erialasest inglise keelest ja tänapäevasest värbamisest lõpetades tööstusrobootika programmeerimise, tehnilise joonestamise ja keevitamisega. Kolleege ja kliente tehnikavaldkonnas nõustav Arvi on koolitustelt saanud hea suhtlemisoskuse, oskuse kasutada erinevaid arvutiprogramme ning suhelda vabalt inglise ja vene keeles. „Kõik areneb nii kiiresti. Et sammu pidada, on vaja pidevalt juurde õppida,“ leiab Arvi.

Mida õppimine Teie elus muutis?
Individuaalne õpe mulle eriti ei meeldi, mistõttu eelistan grupis õppimist. Pean koolitusi heaks võimaluseks uuendada oma teadmisi ja oskusi ning juurde õppida.

Kas olete tänu õpingutele leidnud uue karjäärisuuna või hobi?
Tänu koolitustele suudan mingilgi määral oma tegevuses valdkonna arenguga sammu pidada. Sellega tuleb kaasa mitmeid huvitavaid asju, millest igaüks võib ka hobi olla.

Loo autor: Tanel Raig