Anu Lipp, Tallinn

 

Elu parim otsus: pooleli jäänud haridustee jätkamine


                       

Tallinna aasta õppija Anu Lipu (36) õpitee katkestas omal ajal põhikooli lõpus tabanud raske haigus. See murdis heade õpitulemustega tüdruku ja järgnevatel aastatel luhtusid edasiõppimise katsed korduvalt. 2020. aastal suutsid Anu vanem tütar ja ema teda niivõrd innustada, et julgustasid ette võtma õpiteekonda Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis. Praeguseks on Anul seljataga esimene õppeaasta, hinneteks olid ainult viied.Anu tunnistab, et enne kooli astumist oli tal hirm: kas ta ikka saab hakkama õppekava omandamise ja oma aja planeerimisega. Nüüd on ta kindel, et täiskasvanute gümnaasiumisse õppima asumine oli üks tema elu parimaid otsuseid. „Tekkinud on eneseusk, väärtustan ennast ja oma aega. Keemia ja füüsika, mis varem raskusi valmistasid, on nüüd arusaadavad,“ kirjeldab Anu muutusi.

Miks te õpite?
Õppimine annab uue maailmavaate ja elukestev õpe on tänapäeval ainuvõimalik, et olla tööturul konkurentsivõimeline.

Milliseid muutusi on õppimine teie ellu toonud?
Õppimine on muutnud mind eesmärgipärasemaks ja õpetanud suurepärase oskuse planeerida aega. Õppimine on andnud enesekindluse võtta ette ka palju muid, seni veel edasi lükatud tegevusi. Näiteks registreerisin end autoregistrikeskuses sõidueksamile, mida olen 15 aastat edasi lükanud. Ja muidugi kuulub mu plaanidesse jätkata pärast gümnaasiumi lõppu õpinguid ülikoolis.