Andres Illak, Valgamaa

 

Vaimne stimulatsioon hoiab kõik meeled ärksad


                                                              

Valgamaa aasta õppija Andres Illak (32) on tõestanud, et erinevaid valdkondi kombineerides on võimalik teha tähendusrikast tööd olenemata täpsest asukohast. Lisaks on ta hea näide, et ka erivajadus ei ole aktiivse elu elamisel takistuseks – alati on võimalik end alati täiendada ja arendada. Andresel on selle väite toetamiseks ette näidata suisa kolm magistrikraadi (viimane küll veel omandamisel). Lisaks on ta läbinud erinevaid täiendkoolitusi ja -kursusi, näiteks Tartu Ülikooli tehisintellekti algkursus, osalenud mitmetel konverentsidel, mis käsitlevad elektroonilist identiteeti, digitooteid ning pangandust laiemalt. Varasemalt on ta osalenud ka näiteks Justiitsministeeriumi õigusloomejuristide järelkasvuprogrammis, mille vältel läbis ta erinevaid koolitusi ja praktiseeris riigiasutustes. Lisaks mitmekülgsele erialasele enesetäienduspagasile on muljetavaldav ka Andrese panus ühiskonna hüvanguks. IT-juristina töötamise kõrvalt tegutseb ta MTÜ Pane oma meeled proovile juristina, mis tegutseb puuetega inimeste õigustega. Andres kuulub ka Õiguskantsleri puuetega inimeste nõukotta, mis samuti puuetega inimeste õiguste eest seisab. Viimase aastakümne jooksul on ta olnud aktiivne ka kohalikus poliitikas, täitnud erinevaid rolle vallavolikogus ning andnud oma tegevusega suure panuse kogukonna arengusse.

Miks te õpite?
Õppimine, sealjuures just millegi enda jaoks põneva õppimine, on huvitav, sest igapäevaselt ei ole tegelikult kohustust ega ka liigselt aega end harida, kuid ajapikku inimene manduksime nii päris ära. Arvestades, et ma olen selline paras loru ka, siis pole paremat motivatsiooni enda täiendamiseks, kui huvile lisada kohustus ja ka hinne. Õppimine hoiab üldiselt ikka vaimu erksa ja avatuna ning loomulikult muudab see meid lõpuks ka konkurentsivõimelisemaks.Samas võib õppimist käsitleda ka meeldiva tarbekaubana, millega kaasneb motiveeritud ja lahe seltskond ning rahvusvahelised võimalused, mida me peaaegu tasuta saame ning millest oleks patt võimalusel keelduda.Kokkuvõtlikult – mul oli liiga palju vaba aega.

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Mina ei seostaks õppimist ja vanust olulisel määral. Minu jaoks on õppimine toonud kaasa paremad võimalused tööturul, ka edasise elu perspektiivis, ning tekitanud mõistmise ja arusaama erinevate valdkondade vahelistest seostest ja vajalikust sümbioosist. Lõpuks kujuneb õppimise ja tööeluga koos mingi oskuste kogum. Kujuneb kasulik ja üldine suurema pildi mõistmine.Lisaks on tähtis märkida ka seda, et õppimine on toonud kaasa väga palju ägedaid tutvusi erinevatest valdkondadest ja organisatsioonidest, mis on ehk kokkuvõttes isegi olulisem, kui omandatud haridus. Targem on ikka, kui tead, kellelt abi küsida.Kokkuvõtteks – mul on liiga vähe vaba aega.