Andrase ja Eesti Külaliikumise Kodukant ühisseminar

28. veebruaril hotell Euroopas toimunud Eesti Külaliikumise Kodukant täiskasvanuhariduse saadikute seminaril arutleti võrgustiku "Kogukonna toel õppima" tegevusi.
Ühiselt tõdeti, et saadikute põhifunktsioon on info edastamine ja elukestva õppe mõtteviisi edasikandmine kogukonnas. Haridusliku ühistegevuse algatamise, külavanemate ja teiste kogukonna eestvedajate kaasamise kaudu toetatakse inimeste õpingute jätkamist.
Kodukandi täiskasvanuhariduse saadikud kuuluvad maakonna täiskasvanud õppija nädala võrgustikku ja osalevad "Õppimine seob põlvkondi" tegevuste korraldamisel.