Andras märgiti ära Kutsekoja konkursil Digipööraja

Kutsekoda tunnustas tänavu kvaliteedimärgiga neid kutse andjaid, kes on kutse andmise hõlbustamiseks või tõhustamiseks kasutusele võtnud nutikaid digilahendusi.
Kvaliteedimärgi “Tunnustatud kutse andja 2021: Digipööraja“ pälvis kuus kutse andjat. Konkursil said osaleda ja oma kandidatuuri esitada kõik konkursiga valitud kutse andjad.

Parimate väljaselgitamiseks hinnati erinevate digilahenduste mitmekesisust ja ulatust. Samuti seda, kui mitmes protsessi osas on kasutusele võetud digilahendused kutse andmist efektiivsemaks muutnud.Kvaliteedimärgi välja andmise eesmärk on väärtustada kutse andmise tegevust ning motiveerida kutse andjaid kutsealase tegevuse arendamisel.

Kvaliteedimärgiga tõstetakse esile neid, kelle tegevust valitud kategoorias saab seada eeskujuks. Läbi tunnustamise saab jagada ka kutse andjate parimaid kogemusi ning tõsta kutsesüsteemi usaldusväärsust, kvaliteeti ja mainet.Kutsekoda algatas kutse andjate tunnustamise traditsiooni 2016. aastal. Seejuures tuuakse igal tunnustamisel välja erinev aspekt kutse andmise protsessis.

Varasemad tunnustused on kandnud nime “Eeskujulik hindamise korraldaja”, “Silmapaistev kutsetunnistuse populariseerija”, “Selgesõnaline teejuht kutse taotlejale”, “Taotlejasõbralik info jagaja”.

Äramärkimist leidsid veel:

  • Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus
  • Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
  • Puhastusekspert
  • Eesti Logopeedide Ühing
  • Eesti Peakokkade Ühendus
  • Eesti Autoinseneride Liit

Allikas: https://www.kutsekoda.ee/digipooraja-tunnustuse-palvis-kuus-kutse-andjat/. 19.11.2021