Andragoogide meistriklass

Esimene kahepäevane andragoogide meistriklass toimus oktoobri lõpupäevil ülikoolilinnas Tartus. Meistriklassi ideeks on omavaheline kogemuste jagamine, analüüsimine ja nende õpetamine. Omalaaadsete seasoli koolitu esamakordne ning selles osalesid valdavalt 15 andragoogi kutsega täiskasvanute koolitajat. Et andragoogi kutsetunnistuse saamine ei kujuneks koolitaja õpiteekonna lõpppunktiks, vaid uue alguseks, vajavad andragoogid üksteisega kohtumisi, tuge ning arutelusid, milleks meistriklass annab võimaluse.

  

Meitriklassi juhtis Jüri Ginter Tartu Ülikooli haridusosakonnast ning andragoogi V taseme omanik.

Esimese meistriklassi teemadesk olid:
- Andragoogi portfoolio
- Õppimise mõiste, Esa Saarineni ja Kristi Lonka raamatu „Muutumised“ järgi 
- Probleemilahendusmeetodid
- Koolituse hindamine ja tagasiside 

Järgnevatel aastatel korraldab ETKA Andras veel kaks meistriklassi ning samuti on plaanis korraldada sümboosiume, mille sihtrühmaks on täiskasvanute koolitajad.
 
Vaata pilte meistriklassist SIIT