ANDRAGOOGIDE MÕTTEVAHETUS

08. veebruaril toimus Tallinnas Uniquestay hotellis teavitusseminar Täis- kasvanute koolitajate/ andragoogi kutsesüsteemi arendamine ja raken- damine, kuhu oli kokku kogunenud 62 andragoogi üle Eestimaa.

Päeva kulminatsiooniks oli 49 uue
kutsetunnistuse kätteandmine. 
Tunnistusi ja õnnitlusi olid üle and-
ma tulnud täiskasvanute koolitaja-
te kutsekomisjoni esimees Larissa 
Jõgi
, aseesimees Talvi Märja ja 
komisjoni liige Harry Käärik

Väga hea meel on tõdeda, et 
hetkeseisuga on meil Eestis 101 
andragoogi kutsega täiskasvanute
koolitajat.

Teavitusseminari avas ETKA Andras juhatuse esimees Ene Käpp. Haridus- ja Teadusministeeriumi tervitussõnad edastas Inge Kiviselg, HTM-i täiskasvanuhari-
duse talituse peaekspert. 

Kutsesüsteemi uutest väljakutsetest järgnevatel aastatel ning Euroopa kvalifikatsiooniraamistikust andis ülevaate Kutsekvalifikatsiooni SA juhatuse liigeOlav Aarna.

Oma isiklikest kogemustest täiskasvanute koolitajana andsid väikese ülevaate AinKlaassen MTÜ Hüva Nõust, andragoogi kutse III taseme omanik ning Livia Olesk jaMargot Põlla Abiühingust Üheksavägine, mõlemad andragoogi kutse IV taseme omanikud. 

Päev lõppes diskusiooniga teemal "Kuidas saavutada täiskasvanute koolitajate ühtekuuluvus?", mille käigus töötati välja palju uusi ja huvitavaid ideid ning ettepanekuid. 

Ürituse pildiseeriat vaata SIIT