Alutaguse valla koolide meetodite õpikojad, Ida-Virumaa

 

Õpetajalt õpetajale


                                            

Kui õpilastele tähendab koolivaheaeg puhkust, siis õpetajad asuvad sel ajal sageli hoopis õpilase rolli. Nii ka Alutaguse vallas, kus kevadisel vaheajal toimub juba traditsiooniks saanud meetodite mess koolidele, et kolleegid saaksid üksteiselt õppida.
Idee sündis Mäetaguse Põhikooli direktor Veera Sibriku ettepanekul ja teiste valla haridusjuhtide heakskiidul umbes viis aastat tagasi. Iisaku Gümnaasiumi direktor Külli Guljavin selgitab, et eesmärgiks seati õpetajatele võimaluse loomine oma kogemuste jagamiseks valla naaberkoolide kolleegidele. Esimene meetodite mess leidis aset 2019. aasta aprillis, teine lükkus koroona tõttu 2022. aasta aprilli, kolmas toimus tänavu naljakuul ja neljaski on 2024. aasta aprilliks kokku lepitud.
Meetodite messil korraldavad töötubasid Alutaguse valla kolme üldhariduskooli ja huvikooli õpetajad, alustades ettevalmistusega juba sügisel. Iga kord pakub iga kool välja kolm kuni viis töötuba, mille ka läbi viib. Osalejad valisid eelnevalt registreerudes endale huvipakkuvad töötoad välja, kuid valiku tegemine oli üsna keeruline, sest põnevat ja kasulikku leidus palju. Näiteks on tutvustatud, kuidas järgida tunnis programmi „Kiusamisest vabaks!“ ja luua Blooketi abil õpilasi kaasahaarav õppemäng. Samuti on koostatud teemapõhiseid e-töölehti ainete lõiminguks ja arutletud meemide töötoas lahenduste üle, kuidas tuua noorte igapäevaelu ainetundidesse. Räägitud on ka robomatemaatikast, toidust ja emotsioonidest ning õpetatud laseriga graveerimist.
Külli Guljavin kinnitab, et osalejate tagasiside on olnud eranditult positiivne. „Lisaks uutele teadmistele ja oskustele on eri koolide kolleegid saanud omavahel suhelda, omavahel paremini tuttavaks ning mõtteid ja häid praktikaid vahetada,“ rõhutab Guljavin.

Milline on meetodite messi mõju ja kasu kogukonnale?
Kairi Hõbemeri, Alutaguse abivallavanem: Õpetajad on ühed kriitilisemad õppijad, seega on selline üritus ja kogemuste jagamine, kuidas parema tulemuseni jõuda ja oma tegevusi lihtsustada, väga oluline. Õnneks õppijad soovivad osaleda ja kui õpetajad on rahul, siis see kandub üle ka õpilastele ja kogukonnale. Haridus on suurim valdkond, mis mõjutab kõiki. Selles ürituses on kõik osalejad panustajad ja alati on midagi õppida.

Loo autor: Heli Lehtsaar-Karma